szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy HAL-MET s.c. Ryszard Ulaszewski, Rafał Ulaszewski w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Działka o pow. 1,6606 ha w Królowej Woli oraz ruchomości

Data:
2022-07-12 10:00
Sprzedawca:
Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy
HAL-MET s.c. Ryszard Ulaszewski, Rafał Ulaszewski
w upadłości likwidacyjnej
Królowa Wola 26 , 97-215
tel. 604-120-506
Cena wywoławcza
509 791,59 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Ruchomości, Meble
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

I. Syndyk masy upadłości przedsiębiorcy Ryszarda Ulaszewskiego - wspólnika spółki cywilnej Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „HAL-MET” w Królowej Woli ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na łączną sprzedaż mienia wchodzącego w skład masy upadłości w/w przedsiębiorcy w postaci:

1)       nieruchomości rolnej zabudowanej w postaci prawa własności działki gruntu nr 21/1 o pow. 1,6606 ha (16606 m2) położonej w Królowej Woli nr 26 oraz prawa własności naniesień w postaci:

- budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 147,50 m2,

- budynku biurowo-magazynowego o pow. użytkowej 141,00 m2,

- budynku magazynowego z chłodnią o pow. użytkowej 104,60 m2,

dla których przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00046521/1 (pozycja 5 spisu inwentarza);

2)       ruchomości stanowiących wyposażenie w/w nieruchomości, obejmujących:

1. Zestaw mebli kuchennych na wymiar o wartości 2400,00 zł (pozycja 59 spisu inwentarza),

2. Kuchenka elektryczna z piekarnikiem o wartości 500,00 zł (pozycja 60 spisu inwentarza),

3. Szafka kuchenna o wartości 300,00 zł (pozycja 61 spisu inwentarza),

4. Szafka mała - 2 drzwiczki o wartości 200,00 zł (pozycja 62 spisu inwentarza),

5. Lodówka wolnostojąca bez numeru o wartości 200,00 zł (pozycja 63 spisu inwentarza),

6. Regał mały – 4 półki o wartości 200,00 zł (pozycja 64 spisu inwentarza),

7. Zespół szafek wolnostojących nr 1 o wartości 500,00 zł (pozycja 65 spisu inwentarza),

8. Zespół szafek wolnostojących nr 2 o wartości 500,00 zł (pozycja 66 spisu inwentarza),

9. Zespół szafek wolnostojących nr 3 o wartości 500,00 zł (pozycja 67 spisu inwentarza),

10. Szafka z okapem kuchennym Amica o wartości 500,00 zł (pozycja 68 spisu inwentarza),

11. Stół jasny blat, nogi metal półokrągłe o wartości 100,00 zł (pozycja 69 spisu inwentarza),

12. Krzesło metal z oparciem, obicie skóropodobne ciemny brąz, szt. 4 o wartości 100,00 zł (pozycja 70 spisu inwentarza),

13. Szafka narożna , 2 drzwiczki, o wartości 100,00 zł (pozycja 71 spisu inwentarza),

14. Szafa wnękowa 2 skrzydła płyta + 1 skrzydło lustro o wartości 300,00 zł (pozycja 72 spisu inwentarza),

15. Kanapa rozkładana o wartości 200,00 zł (pozycja 73 spisu inwentarza),

16. Fotel szt. 2 o wartości 150,00 zł (pozycja 74 spisu inwentarza),

17. Szafka pod TV, okleina ciemna wiśnia o wartości 100,00 zł (pozycja 75 spisu inwentarza),

18. Komoda, okleina ciemna wiśnia o wartości 200,00 zł (pozycja 77 spisu inwentarza),

19. Szafa + nadstawka przeszklona (witryna) o wartości 200,00 zł (pozycja 78 spisu inwentarza),

20. Stół, okleina ciemny brąz o wartości 300,00 zł (pozycja 79 spisu inwentarza),

21. Krzesło, drewno ciemny brąz, obicie materiał szt. 6 o wartości 300,00 zł (pozycja 80 spisu inwentarza),

22. Regał z witryną 6 półek, 2 szklanych drzwi, o wartości 200,00 zł (pozycja 81 spisu inwentarza),

23. Pralka Whirlpool nr seryjny 859232246005, o wartości 500 zł (pozycja 82 spisu inwentarza),

24. Stolik IKEA LACK, okleina olcha o wartości 20,00 zł (pozycja 83 spisu inwentarza),

25. Stolik o wartości 50,00 zł (pozycja 84 spisu inwentarza),

26. Krzesło drewniane, obicie materiał o wartości 30,00 zł (pozycja 85 spisu inwentarza),

27. Taboret wiklinowy szt. 2, o wartości 40,00 zł (pozycja 86 spisu inwentarza),

28. Stół drewno, ośmioboczny blat brąz o wartości 100,00 zł (pozycja 87 spisu inwentarza),

29. Łóżko duże z materacem o wartości 400,00 zł (pozycja 88 spisu inwentarza),

30. Krzesło drewniane, obicie materiał o wartości 30,00 zł (pozycja 89 spisu inwentarza),

31. Krzesło drewniane, obicie materiał o wartości 30,00 zł (pozycja 90 spisu inwentarza),

32. Biurko narożne z nadstawką, okleina szarozielona o wartości 100,00 zł (pozycja 91 spisu inwentarza),

33. Maszyna do szycia ze stolikiem (chowana), okleina ciemny brąz wysoki połysk o wartości 150,00 zł (pozycja 92 spisu inwentarza),

34. Fotel czarny do masażu, obicie skóropodobne, niesprawny o wartości 50,00 zł (pozycja 93 spisu inwentarza),

35. Stolik pod TV, plastik + szkło o wartości 30,00 zł (pozycja 94 spisu inwentarza),

36. Regał – szafka, okleina dąb  o wartości 50,00 zł (pozycja 95 spisu inwentarza),

37. Regał – szafka, okleina dąb o wartości 50,00 zł (pozycja spisu 96 inwentarza),

38. Regał – szafka, okleina dąb, okucia, 6 drzwiczek o wartości 50,00 zł (pozycja 97 spisu inwentarza),

39. Regał – szafka, okleina dąb, 4 drzwiczki o wartości 50,00 zł (pozycja 98 spisu inwentarza),

40. Szafa 3-drzwiowa, okleina brąz, wysoki połysk o wartości 100,00 zł (pozycja 99 spisu inwentarza),

41. Stół rozkładany, okleina brąz, wysoki połysk o wartości 100,00 zł (pozycja 100 spisu inwentarza),

42. Wieszak na ubrania (sztender) szt. 3 o wartości 75,00 zł (pozycja 101 spisu inwentarza),

43. Stolik/ława o wartości 50,00 zł (pozycja 102 spisu inwentarza),

II. Cena wywoławcza wynosi:

a) za nieruchomość wskazaną w ust. I pkt 1) niniejszego ogłoszenia: 489 000,00 (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych netto, stanowiącą 100% (sto procent) jej dotychczasowej wartości szacowania,

b) za wszystkie ruchomości wskazane w ust. I pkt 2 ppkt 1-43 niniejszego ogłoszenia: 20 791,59 (dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) złotych brutto, stanowiącą 50% (pięćdziesiąt procent) dotychczasowej wartości ich łącznego oszacowania.

III. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert, na łączny zakup w/w mienia będącego przedmiotem konkursu, w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 5 lipca 2022 roku na adres: Syndyk masy upadłości Ryszarda Ulaszewskiego - wspólnika spółki cywilnej Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „HAL-MET” w Królowej Woli, Królowa Wola nr 26, 97-215 Inowłódz, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Konkurs Ofert – Nieruchomość z wyposażeniem – Królowa Wola nr 26”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem.

IV. Rozpatrywane będą tylko oferty obejmujące łączny zakup nieruchomości wskazanej w ust. pkt I pkt 1) niniejszego ogłoszenia wraz ze wszystkimi ruchomościami, stanowiącymi jej wyposażenie wskazanymi w ust. I pkt 2) ppkt 1-43 niniejszego ogłoszenia.

V. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt III ogłoszenia w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej nieruchomości wraz z wyposażeniem na rachunek bankowy masy upadłości nr 44 1020 3408 0000 4302 0400 5542.

VI. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 roku w siedzibie syndyka masy upadłości Królowej Woli nr 26, 97-215 Inowłódz, o godzinie 10.00.

VII. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.

VIII. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa  regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie V GUp 61/16. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości Królowej Woli nr 26, 97-215 Inowłódz oraz w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Słowackiego 5.

IX. Nieruchomość wraz z wyposażeniem można oglądać w terminie do 5 lipca 2021 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 501-506-611 lub 604-120-506), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Królowa Wola
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna