szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Udział w lokalu mieszkalnym w Kętach

Data:
2022-06-30 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 506732142
Cena wywoławcza
90 751,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 

 

 

 

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki 1/2 części prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Kętach (VIII GUp 295/21/S).

 

Sprzedaż odbywa się zgodnie z Postanowieniem Sędziego Komisarza: z wolnej ręki. Przedmiotem sprzedaży jest 1/2 cześć prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku nr 5 przy ul. os. 700-lecia w Kętach, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. Lokal objęty jest księgą wieczystą nr KR2E/00039574/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach.

Cena sprzedaży: 90 751,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100). Ze stanem prawnym, dokumentacją oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem (tel.: 506732142), w biurze syndyka w Katowicach, przy ul. Okrzei 15/279. Rękojmia za wady fizyczne i prawne jest wyłączona. Sprzedaż udziału w nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą od ceny minimalnej.

Nabywcą może być każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełni powyższe warunki, za wyjątkiem Sędziego komisarza, syndyka i jego przedstawicieli. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty związane z przeniesieniem praw, jak również związane z wykreśleniem zabezpieczeń, ponosi kupujący. Potrącenie wierzytelności przysługujących nabywcy w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty, syndyk może dokonać wyboru oferty albo przeprowadzić dodatkową pisemną dogrywkę z udziałem wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty. Syndyk zastrzega, że może zmienić warunki konkursu lub unieważnić go na każdym etapie bez podawania przyczyn nawet po wyborze oferenta. Konkurs może być również zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wadia zostaną wówczas zwrócone bez oprocentowania.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie w terminie do dnia 28.06.2022 r. wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100), którą należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości: Sebastian Szewczyk w upadłości, ul. Królickiego 1/14, 32-650 Kęty, Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” 46 8437 0002 0011 0158 9795 0001 z dopiskiem: „wadium Kęty”.

Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Andrzeja Mitręgi ul. Okrzei 15/279, 40 126 Katowice w dniu 30.06.2022 r., o godz. 10:00. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 506 732 142.

 

DO POBRANIA:

Regulamin sprzedaży .PDF

Operat szacunkowy .PDF

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
śląskie
IMG_6414
IMG_6391
IMG_6395
IMG_6396
IMG_6397
IMG_6399
IMG_6405
IMG_6413
IMG_6415
IMG_6418
IMG_6421
IMG_6422
IMG_6428
IMG_6432
IMG_6435
InkedIMG_6433_LI
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna