szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów "Słowianka" w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa –pakiety

Data:
2022-07-04 12:00
Sprzedawca:
Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów "Słowianka"
w upadłości
Harcerska 42, 78-400 Szczecinek
tel. 094 374 11 14
Cena wywoławcza
10 736 501,72 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Inne
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk Masy Upadłości

Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów

„Słowianka” w upadłości z siedzibą w Szczecinku

 

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki mienia obejmującego:

 

Pakiet I

 1. Zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej ZCP) - nowo wybudowany Zakład Produkcji Wyrobów Karmelowych w Szczecinku przy ul. Harcerskiej 42, w skład którego wchodzi:

a)      nieruchomość gruntowa o powierzchni 17 897 m2 (działka nr 50/1) wraz z zabudowaniami przemysłowymi (budynki o charakterze magazynowo - produkcyjnym z częścią biurowo-socjalną), obiektami infrastrukturalnymi, stałymi elementami wyposażenia budynków (instalacje przesyłowe, wentylacyjne, grzewcze, parowe, teleinformatyczne) zlokalizowana w Szczecinku przy ul. Harcerskiej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, opisana w księdze wieczystej nr KO1I/00053533/3,

b)      ruchomości stanowiące wyposażenie ww. nieruchomości w postaci specjalistycznych maszyn i urządzeń, oprzyrządowania, wyposażenia meblowego, sprzętu komputerowego, a także elementów funkcjonalnych i dekoracyjnych,

c)      inne prawa majątkowe w szczególności: znaki towarowe, patenty, projekty graficzne opakowań, receptury, wartości niematerialne i prawne,

d)     posiadana dokumentacja techniczna budynków, budowli, maszyn i urządzeń.

 1. Cena wywoławcza ZCP wynosi 4 642 738,88 zł.
 2. Cena ZCP powiększona zostanie o podatek VAT w przypadku ustalenia, iż transakcja temu podatkowi podlega.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanych udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 494 273,88 zł dopiskiem „wadium Pakiet I”.

 

RUCHOMOŚCI NIEOBJĘTE PAKIETEM I ORAZ WIERZYTELNOŚCI:

 1. Niniejsza część obejmuje ruchomości nieobjęte Pakietem I oraz wierzytelności, co do których istnieje możliwość zakupu poszczególnych elementów (dalej Ruchomości i Wierzytelności).
 2. Łączna cena wywoławcza wszystkich Ruchomości i Wierzytelności wynosi 1 736 501,72 zł.
 3. Cena poszczególnych Ruchomości i Wierzytelności powiększona zostanie o podatek VAT w przypadku ustalenia, iż transakcja sprzedaży temu podatkowi podlega.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanych udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnych Ruchomości i Wierzytelności z dopiskiem „wadium - Ruchomości i Wierzytelności nieobjęte Pakietem I”.

 

 1. Wadium na poszczególne przetargi należy wpłacić rachunek bankowy Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów SŁOWIANKA w upadłości w Banku Pekao S.A. numer: PL 46 1240 3679 1111 0000 4350 7294, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy masy upadłości.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie do dnia 01.07.2022 r. do Biura Syndyka ul. Bartoszewskiego 6 pok. 25, II p., 78-400 Szczecinek. Na kopercie należy dopisać: „Oferta przetargowa Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów SŁOWIANKA w upadłości z siedzibą w Szczecinku, sygn. akt VII GUp 104/17".
 3. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w dniu 04.07.2022 r. również w biurze syndyka o godz. 12:00.
 4. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia w części lub w całości przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu w całości bądź w części bez wyboru którejkolwiek z ofert. Z tego tytułu oferentom nie przysługuje odszkodowanie.
 5. Syndyk zastrzega również, że może nie sprzedać nieruchomości, jeśli nie uda się uprzednio sprzedać wszystkich znajdujących się na niej ruchomości, bądź zapewnić usunięcia z niej niesprzedanych ruchomości, bądź zapewnić możliwości bezpłatnego przechowania do czasu sprzedaży.
 6. Z opisem przedmiotów sprzedaży, ich stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w biurze syndyka w Szczecinku przy ul. Piotra Skargi 5 oraz poprzez wizję lokalną po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (pod nr 608 354 202) lub mailowym (pod adresem: zsza864@poczta.onet.pl). Informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Sławomir Czarnecki.
 7. Regulamin przetargu oraz formularze i oświadczenia dostępne są u syndyka.
Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Harcerska
Kod i miasto:
Szczecinek
Województwo:
zachodniopomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna