szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych

Nazwa:

Sprzedaży podlega nieruchomość gruntowa

Data:
2022-08-02 00:00
Sprzedawca:
Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych
Ul. Żwirowa 11 , 95-030
tel. 042 684 52 40
Cena wywoławcza
9 435 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk masy upadłości BINŻ S.A. w upadłości ogłasza konkurs na zbycie nieruchomości z wolnej ręki w drodze konkursu ofert wg poniższych warunków:

1. sprzedaży podlega nieruchomość gruntowa położona w Rogowcu, oznaczona jako działki gruntu nr 1054/84, 1054/185, 1054/209 i 1054/210, obręb 16 Rogowiec, gmina Kleszczów - jako przedmiot prawa

użytkowania wieczystego i związanego z tym prawem, prawa własności naniesień budowlanych znajdujących się na niej – dla których Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgi wieczyste KW nr:

- działka nr 1054/84 opisana w księdze wieczystej PT1B/00041134/9,

- działka nr 1054/209 opisana w księdze wieczystej PT1B/00081703/1,

- działka nr 1054/185 i 1054/210 opisane w księdze wieczystej PT1B/00044611/8,

zabudowana obiektami: dwoma halami produkcyjnymi z suwnicami, budynek malarni z suwnicami, hala magazynowa z suwnicami i magazynem metalowym - łączna powierzchnia użytkowa tych budynków wynosi 12 365,13 m2, a łączna powierzchnia działek wynosi 4,6066 ha; na terenie nieruchomości znajduje się również suwnica bramowa z torowiskiem i estakadą, place betonowe, ogrodzenie oraz tor kolejowy; zgodnie z mpzp nieruchomość przeznaczona jest na zabudowę produkcyjną - 1P;

2. wadium w wysokości 1 000 000,00 zł należy wpłacić na konto masy upadłości nr 54 1140 2004 0000 3102 8248 3421 mBank SA;

3. wartość rynkowa ustalona została w drodze wyceny przez biegłego na kwotę: 9 435 000,00 zł – dla sprzedaży wymuszonej w postepowaniu upadłościowym;

Zainteresowani nabyciem mogą zgłaszać zapytania na adres: biuro@mikuccy.pl – w celu otrzymania skanu operatu szacunkowego.

Przystępujący do konkursu ofert powinien:

1. złożyć ofertę zakupu na piśmie w zaklejonej kopercie z opisem "oferta Rogowiec" na adres biura syndyka: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź do dnia 2.08.2022 roku (decyduje fizyczny wpływ oferty do biura syndyka);

2. w ofercie należy wskazać dokładne dane osobowe, mailowe i adresowe oraz nr telefonu nabywcy;

3. wpłacić wadium w odpowiedniej wysokości na konto masy upadłości nr 54 1140 2004 0000 3102 8248 3421 mBank SA - wadium powinno być wpłacone przez składającego ofertę i zaksięgowane na w/w rachunku bankowym najpóźniej do końca dnia 2.08.2022 roku;

4. o wyniku konkursu syndyk poinformuje oferentów mailowo lub pisemnie - w terminie 7 dni;

5. termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ze zwycięzcą konkursu ofert: 90 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu (koszty umowy ponosi nabywca);

6. wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży;

7. wadium wpłacone przez pozostałych ulegnie zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu;

8. wadium przepadnie na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka;

9. cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez zwycięzcę konkursu ofert i zaksięgowana na w/w rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy u notariusza;

10. oferta, ani żadne oświadczenie nie może być złożona pod warunkiem;

11. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana cena;

12. wszelkie koszty umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Rogowiec
Kod i miasto:
Kleszczów
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna