szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki

Nazwa:

Zabudowane działki w Żywcu

Data:
2022-07-15 11:15
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu
Daniel Pruchnicki
Kościuszki 33a/104, 34-300 Żywiec
tel. 33 861-72-42
Cena wywoławcza
876 600,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
62/20
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Domy
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 lipca 2022 r. o godz. 11:15

 

w sali nr 53 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci: działki nr 4417/4, 4419/4, należącej do dłużnika, położonej w miejscowości Żywiec ul. Ks. Pr. St. Słonki 3C, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr KW BB1Z/00066980/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 168 800,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 876 600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.116 880,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie licytacji.

Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA nr

29 1240 4881 1111 0010 2755 7537.

 

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Ks. Pr. St. Słonki
Kod i miasto:
Żywiec
Województwo:
śląskie
P1350292 (2)
P1350191
P1350198
P1350202
P1350225 (2)
P1350232
P1350233
P1350257
P1350266
P1350271
P1350275
P1350288
P1350305
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna