szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż udziałów w 14 spółkach

Data:
2022-07-07 12:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 12 222 34 98
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk masy upadłości Marka Batko – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na zbycie udziałów w spółkach wchodzących w skład masy upadłości.

Przedmiotem sprzedaży jest:

1.      50 udziałów w spółce WWW.KRAKVET.PL sp. z o.o., KRS: 0000711824;

2.      100 udziałów w spółce ŚWIAT KARM sp. z o.o., KRS: 0000614928;

3.      100 udziałów w spółce „SENDFAST” sp. z o.o., KRS: 0000413215;

4.      100 udziałów w spółce SENDELLO sp. z o.o., KRS: 0000663025;

5.      100 udziałów w spółce PETPHARMA sp. z o.o., KRS: 0000469132;

6.      100 udziałów w spółce PETFAMILY sp. z o.o., KRS: 0000657018;

7.      100 udziałów w spółce OPTI BITE sp. z o.o., KRS: 0000678786;

8.      100 udziałów w spółce MJ GOODS sp. z o.o., KRS: 0000664625;

9.      100 udziałów w spółce MARKETING SYNERGY sp. z o.o., KRS: 0000664579;

10.  300 udziałów w spółce KRAKVET.pl sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, KRS: 0000558150;

11.  100% ogółu praw i obowiązków w spółce KRAKVET sp. z o.o. sp. k., KRS: 0000360545;

12.  100 udziałów w spółce KRAKVET SHOP sp. z o.o., KRS: 0000658399;

13.  100 udziałów w spółce DIAMENTIQ sp. z o.o., KRS: 0000613677;

14.  100 udziałów w spółce AQUAPROANIMALE sp. z o.o., KRS: 0000608243.

 

Przedmiot sprzedaży sprzedawany jest łącznie.

Cena wywoławcza na nabycie przedmiotów sprzedaży wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 51 1090 1665 0000 0001 4876 8778, wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych i 00/100) w terminie do dnia 07.07.2022 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Marek Batko, VIII GUp 897/21/S”.

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 08.07.2022 r. do godziny 12:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 08.07.2022 r. do godziny 12:00. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą udziałów ponosi nabywca.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

1.      dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);

2.      wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć;

3.      proponowaną łączną cenę nabycia;

4.      dowód uiszczenia wadium;

5.      wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium;

6.      oświadczenie oferenta, że jest mu znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatami szacunkowymi Przedmiotu Sprzedaży;

7.      podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 08.07.2022 r. o godz. 12:30 w Kancelarii Syndyka przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kraków
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna