szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Nazwa:

Działka o pow. 500 m2 i budynek warsztatowo- magazynowy o pow. użytkowej 53,20 m2, Przytoczna

Data:
2022-08-18 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Gen. Władysława Sikorskiego 2, 65-454
tel. 68/456-07-00
Cena wywoławcza
69 095,00 zł
Rodzaj licytacji:
III licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O III LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu na podstawie art. 110w § 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2022 r, poz. 479) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 sierpnia 2022 r. o godzinie 11:00

 

w budynku Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 12, w pokoju nr 7 odbędzie się

 

TRZECIA  LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości  - tj. gruntu położonego w Przytocznej, działka ewidencyjna nr 213/41 o powierzchni 500 m2, obręb 0012 Przytoczna, jednostka ewidencyjna 2 Przytoczna oraz budynku warsztatowo-magazynowego o powierzchni użytkowej 53,20 m2 stanowiącego odrębne od gruntu prawo własności należące do Roberta Koszko zam. 66-340 Przytoczna, ul. Zamkowa 9. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu Wydział Ksiąg Wieczystych księga o numerze GW1M/00036566/6. Objęty granicami działki grunt jest własnością Skarbu Państwa, oddany został w użytkowanie wieczyste Robertowi Koszko do dnia 05.12.2089 r. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna przedmiotowy obszar oznaczony jest symbolem PU, UR, UH o zapisie – tereny wytwórcze przemysłowe, tereny usług komunalnych i rzemieślniczych oraz tereny usług handlowych.

 

Nieruchomości została oszacowana na kwotę 106 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 65%   wartości oszacowania i wynosi 69 095,00 zł. 

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki 23%.

 

Licytant przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 630,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu w dniu licytacji do godziny 9:30 – tel. do pracownika przyjmującego wadium 660 557 490.

 

Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski nr: 15 1010 1704 0045 9013 9120 0000 z dopiskiem „wadium do KW GW1M/00036566/6” – wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.


Zgodnie z art. 111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

 

W ciągu 14 dni przed terminem licytacji (tj. do dnia 17.08.2022 r. włącznie) w siedzibie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu, w pokoju nr 5 przy ul Rynek 12, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 12:00 można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego, a po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 660 557 484 lub 660 557 490), będzie można oglądać przedmiotową nieruchomość.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

 

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Na podstawie art. 110z powołanej ustawy, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Przytoczna
Województwo:
lubuskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna