szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Nazwa:

Nieruchomość - Łódź

Data:
2022-09-13 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Al. Kościuszki 83, 90-436
Cena wywoławcza
1 575 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

1009-SEE.711.927.2022-MF

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, na podstawie art.110w ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2070), podaje do publicznej wiadomości, że 13 września 2022 r. o godz. 11ºº w budynku Drugiego Urzędu Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105, w sali 213, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym z pomieszczeniami socjalno-administracyjnymi i technicznymi o funkcji pomocniczej wraz z nieczynną bocznicą kolejową, położonej w Łodzi, przy ul. Duńskiej 1. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00165986/3, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. Nieruchomość znajduje się w województwie łódzkim, gmina Łódź, powiat Łódź, w miejscowości Łódź,  przy ul. Duńskiej 1, obręb ewidencyjny B-32, działka nr 171/36, o powierzchni 0,5116 ha. Powierzchnia zabudowy budynku to 1.717 m2, powierzchnia użytkowa budynku to 4.762 m2. Dostęp do drogi publicznej zapewniony przez odpłatną służebność drogową ustanowioną na działce nr 171/34. Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 2 100 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto  tysięcy złotych), w tym wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego to 479 000,00 zł a wartość budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności wynosi 1 621 000,00 zł. Cena wywołania jest równa 75% łącznej sumy oszacowania całej nieruchomości i wynosi 1 575 000,00 zł (słownie jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 210 000,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty. W przypadku zamiaru złożenia wadium w gotówce, wpłaty należy dokonać w siedzibie Urzędu w dniu licytacji, tj. 13 września 2022 roku, najpóźniej do godz. 9 00 , w pokoju nr 11. W związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy Urzędu - 62 1010 1371 0000 5513 9120 0000 – kwota wadium winna zostać zaksięgowana na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. 12 września 2022 roku Dotrzymanie tego terminu – w przypadku wyboru formy bezgotówkowej – jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do licytacji. W ciągu 14 dni przed dniem licytacji tj. od 30 sierpnia do 12 września 2022 roku, w dni robocze w godzinach 10 – 14 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 42 25 34 021), wolno oglądać nieruchomość. Operat szacunkowy nieruchomości będzie można przeglądać, w ww. terminie w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105, w pokoju nr 21. Transakcja sprzedaży jest opodatkowana podatkiem VAT, a dokumentem sprzedaży będzie faktura VAT. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Duńska 1
Kod i miasto:
Łódź
Województwo:
łódzkie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna