szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Michał Głowacki Kancelaria Komornicza nr VI we Wrocławiu

Nazwa:

1035 udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie

Data:
2022-09-15 11:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Michał Głowacki Kancelaria Komornicza nr VI we Wrocławiu
Białowieska 113/5 , 54-234 Wrocław
tel. 606-104-802
Cena wywoławcza
900 023,06 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRAWA Z WOLNEJ RĘKI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Michał Głowacki, w sprawie GKm 26/20, na podstawie art.911(7) §1 KPC, podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu:

 15-09-2022 o godz. 11:00

w kancelarii komornika mieszczącej się: 54-234 Wrocław ul. Białowieska 113/5,odbędzie się

sprzedaż z wolnej ręki:

1035 udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, KRS 16985, należących do dłużnika:  AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, 51-501 WROCŁAW, MONOPOLOWA 4, KRS: 65962. Miejsce składania ofert: 54-234 Wrocław ul. Białowieska 113/5. Termin składania ofert: 15-09-2022, przy czym każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu:15-09-2022 w wyżej oznaczonym lokalu. W przetargu ofert uczestniczą jedynie oferenci obecni przy otwarciu ofert. Suma oszacowania  wynosi 1 200 030,75 zł (milion dwieście tysięcy trzydzieści złotych i siedemdziesiąt pięć groszy). Minimalna cena sprzedaży stanowi 75% sumy oszacowania i wynosi: 900 023,06 zł (dziewięćset tysięcy dwadzieścia trzy złote i sześć groszy). Oferowaną cenę sprzedaży należy uiścić najpóźniej w dn. 15.09.2022 r. na rachunek bankowy komornika, prowadzony przez: ING Bank Śląski S. A. o numerze: 92 10501504 1000 0092 2491 0944. W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne podczas czynności w charakterze urzędowym.  Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) w zw. z art. 911(7) kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą  do przeprowadzenia sprzedaży, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że  wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Wrocław
Województwo:
dolnośląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna