szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak

Nazwa:

Lokal mieszkalny

Data:
2022-08-11 10:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak
ul. Zagórze 6A , 61-112
tel. tel./fax 61 628 23 8
Cena wywoławcza
168 525,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
KM 1256/19
Kategorie:
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak – Kancelaria Komornicza - 61-112 Poznań, ul. Zagórze 6A, tel./fax 61 628 23 89, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

 w dniu 11 sierpnia 2022r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

Al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego w Luboniu przy ul. Sikorskiego 17/1, wraz z udziałem wynoszącym 500/108128 części w nieruchomości wspólnej (prawo własności gruntu oraz prawo własności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali), dla którego Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą zarejestrowaną pod nr PO2P/00246260/7. Nieruchomość należy do dłużnika.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 1 położony w Luboniu przy ul. Sikorskiego 17. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,00 m2. Lokal jest jednopoziomowy, położony na parterze. Mieszkanie składa się z następujących pomieszczeń: pokój, pokój, kuchnia, łazienka, korytarz. Lokal wyposażony w następujące instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, wentylacja grawitacyjna, domofonowa, c.o. zdalaczynne. Właściciel lokalu ma prawo do wyłącznego korzystania z pomieszczenia piwnicy.

 

Łączna cena wywołania wynosi:                  168 525,00 zł

Łączna suma oszacowania wynosi:             224 700,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 470,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 18 16001462 1862 7173 4000 0005 (tytułem rękojmi sygn. akt KM 1256/19) lub w kancelarii komorniczej - art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc) .

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w kancelarii komornika oraz na tydzień przez licytacją w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, (akta dołączone do sprawy II Co 1049/18/2), w godzinach urzędowania sekretariatu tj. od poniedziałku do piątku od 7.45 do 13.00 oraz od 13.30 do 15.30 lub w kancelarii komorniczej.  Więcej na: www.komornik-tomczak.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
ul. Sikorskiego 17/1
Kod i miasto:
Luboń
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna