szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

zbycie należności wchodzących w skład masy upadłości

Data:
2022-08-18 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 12 222 34 98
Cena wywoławcza
1 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości Marcina Janczyka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na zbycie należności wchodzących w skład masy upadłości.

Przedmiotem sprzedaży są:

1.         Wierzytelność w kwocie 4 369,27 zł przysługującej upadłemu na podstawie Nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Miechowie o sygn. akt: I Nc 597/19 wraz z nadaną w dniu 04.11.2019 r. klauzulą wykonalności. Na podstawie tytułu wykonawczego prowadzone było postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Krzysztofa Przybyłę do sygn. akt: Km 561/21, postępowanie zostało umorzone wobec bezskuteczności egzekucji;

2.         Wierzytelność w kwocie 4 416,41 zł przysługującej upadłemu na podstawie Nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Miechowie o sygn. akt: I Nc 340/19 wraz z nadaną w dniu 04.11.2019 r. klauzulą wykonalności. Na podstawie tytułu wykonawczego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Pawła Tyliszczaka do sygn. akt: Km 1256/21, postępowanie aktualnie pozostaje w toku;

3.         Wierzytelność w kwocie 5 050,23 zł przysługującej upadłemu na podstawie Nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Miechowie o sygn. akt: I Nc 339/19 wraz z nadaną w dniu 04.11.2019 r. klauzulą wykonalności. Na podstawie tytułu wykonawczego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Pawła Tyliszczaka do sygn. akt: Km 1194/21, postępowanie aktualnie pozostaje w toku;

4.         Wierzytelność w kwocie 5 151,45 zł przysługującej upadłemu na podstawie Nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Miechowie o sygn. akt: I Nc 139/19 wraz z nadaną w dniu 04.06.2019 r. klauzulą wykonalności. Na podstawie tytułu wykonawczego prowadzone było postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Dorotę Tymińską do sygn. akt: Km 866/21. Ogłoszono upadłość dłużniczki, wierzytelność nie została zgłoszona ze względu na niezasadność ponoszenia opłaty o której mowa w art. 235 ust. 1 prawa upadłościowego;

 

Przedmiot sprzedaży sprzedawany jest łącznie.

Cena wywoławcza na nabycie przedmiotów sprzedaży wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 13249000050000400011602656, wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych i 00/100) w terminie do dnia 18.08.2022 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Marcin Janczyka, VIII GUp 405/20/S”.

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 18.08.2022 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 18.08.2022 r. do godziny 17:00. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą udziałów ponosi nabywca.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

1.       dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);

2.       wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć;

3.       proponowaną łączną cenę nabycia;

4.       dowód uiszczenia wadium;

5.       wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium;

6.       oświadczenie oferenta, że jest mu znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatami szacunkowymi Przedmiotu Sprzedaży;

7.       podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 19.08.2022 r. o godz. 14:30 w Kancelarii Syndyka przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kraków
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna