szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Adam Tuszyński

Nazwa:

Kolekcja 26 sztuk złotych monet

Data:
2022-11-30 12:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa
- Podgórza w Krakowie Adam Tuszyński
ul. Prosta 40, 30-814 Kraków
tel. 532268037
Cena wywoławcza
62 677,88 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
11/21
Kategorie:
Inne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie Adam Tuszyński Kancelaria Komornicza nr XIV w Krakowie na podstawie art. 867 kpc oraz art. 8796 kpc w zw. z art. 8791 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

od dnia 23.11.2022 r. o godz. 12:00 do dnia 30.11.2022 r. o godz. 12:00

 

odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu elicytacje.komornik.pl

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis licytowanej ruchomości

Ilość

Suma oszacowania

jednostkowa

łączna

1

Kolekcja 26 sztuk złotych monet składająca się z:

1.   Trzy sztuki monet: awers Polska 200 złotych, rok 2009, rewers: 180 lat Bankowości Centralnej w Polsce.

2.   Trzy sztuki monet: awers Polska 200 złotych, rok 2008, rewers: XXIX Letnie Igrzyska Olimpijskie, Pekin 2008.

3.   Trzy sztuki monet: awers Polska 200 złotych, rok 2009, rewers Historia polskiej kawalerii - Husarz XVII w.

4.   Dwie sztuki monet: awers Polska 200 złotych, rok 2008, rewers: 10 rocznica śmierci Zbigniew Herbert.

5.   Dwie sztuki moner: awers Polska 200 złotych, rok 2008, rewers 90 rocznica Powstania Wielkopolskiego.

6.   Trzy sztuki monet: awers Polska 100 złotych, rok 2010, rewers: 65 rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau.

7.   Dwie sztuki monet: awers Polska 100 złotych, rok 2009, rewers: 100 rocznica Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

8.   Trzy sztuki monet: awers Polska 100 zł, rok 2008, rewers: 400 rocznica polskiego osadnictwa w Ameryce Północnej.

9.    Dwie sztuki monet: awers Polska 200 złotych, rok 2008, rewers: 450 lat Poczty Polskiej.

10.              Jedna sztuka monety: awers Polska 200 złotych, rok 2009, rewers Polska Droga do Wolności.

11.              Dwie sztuki monet: awers Polska 200 złotych, rok 2008, rewers 90 rocznica odzyskania niepodległości.

1,00

83 570,50 zł

83 570,50 zł

 

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania podanej w obwieszczeniu, co stanowi kwotę 62 677,88 zł.

 

Zgodnie z art. 8671 kpc §1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto co stanowi kwotę 8 357,05 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. § 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

 

Zgodnie z art. 8795 kpc § 1. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 2. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym. Numer rachunku bankowego do wpłaty rękojmi: 56160010551836733990000001 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 

Ze względu na miejsce położenia ruchomości, które zostały złożone do depozytu sądowego, nie jest możliwe ich oglądanie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Art. 8794 kpc § 4. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

Art. 8795 kpc § 1. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 2. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

Art. 8796 kpc § 1.Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

Art. 8799 kpc Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

DOKUMENTY:

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kraków
Województwo:
małopolskie
monety
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna