szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

TWOJA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWA W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa w tym m.in. pakiet wierzytelności pożyczkowych

Data:
2022-12-02 16:15
Sprzedawca:
TWOJA SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWA W UPADŁOŚCI
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. 513-945-000
Cena wywoławcza
4 900 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PORTFELA WIERZYTELNOŚCI WYMAGALNYCH I NIEWYMAGALNYCH

 

Syndyk masy upadłości TWOJA Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa w upadłości z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu [KRS: 0000008730],
dalej „TSKOK" albo „Syndyk" ogłasza

przetarg ograniczony wraz z dodatkową aukcją ustną

NA SPRZEDAŻ PORTFELA WIERZYTELNOŚCI KREDYTOWO – POŻYCZKOWYCH

 

I.  Przedmiotem przetargu jest portfel wierzytelności kredytowo - pożyczkowych przysługujących TSKOK, tak wymagalnych, jak i niewymagalnych, które były udzielane przez TSKOK przed dniem ogłoszenia upadłości w ramach działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych.

II.  Portfel wierzytelności brutto TSKOK [rozumianą jako wartość niespłaconego kapitału portfela wierzytelności, bez odsetek i innych należności ubocznych] wedle stanu na dzień 30.09.2022 r. to 22 214 695 zł. Struktura portfela jest następująca:

 

 

III.  Przetarg ma charakter ograniczony i pozasądowy przeprowadzany na podstawie postanowienia z dnia 06.10.2022 r. Sędziego - Komisarza w postępowaniu upadłościowym TSKOK prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GUp 69/17) oraz regulaminu zatwierdzonego tym postanowieniem.

IV.  Oferentami w przetargu mogą być wyłącznie:

a)      towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny;

b)     fundusz sekurytyzacyjny;

c)      bank lub inna instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

d)     bank spółdzielczy w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;

e)      spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Oferentami nie mogą być podmioty, względem których wprowadzono zarząd komisaryczny, prowadzony jest program postępowania naprawczego albo Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o przymusowej restrukturyzacji.

V.  Cena wywoławcza wynosi 4 900 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych). Wadium wynosi 490 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

VI.  Termin wpłaty wadium na rachunek w Banku MBS o numerze 31 8436 0003 0000 0026 8327 0001 to 01.12.2022 r. Decyduje chwila uznania rachunku masy upadłości kwotą wadium. Termin składania ofert w biurze syndyka to 02.12.2022 r. do godz. 16:00 [adres: Biuro Kwalifikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kubiczek, ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów, IV p.]. Decyduje data i godzina złożenia oferty w biurze syndyka.

VII.   Planowany termin otwarcia ofert i przeprowadzenia ewentualnej aukcji ustnej to 02.12.2022 r. o godz. 16:15 w biurze syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie.

VIII.    Termin zawarcia umowy sprzedaży z wybranym nabywcą wynosi do 60 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Regulamin przetargu zawiera mechanizm korekty ostatecznej ceny sprzedaży w związku ze zmianą stanu portfela wierzytelności na dzień zamknięcia transakcji.

IX.     Pełna treść Regulaminu przetargu dostępna jest na stronie internetowej www.tskok.kubiczekm.com. Zapoznanie się z Regulaminem przetargu jest obligatoryjne.

X.  Syndyk jest umocowany do zmiany Regulaminu przetargu oraz jego odwołania przetargu lub aukcję bez podawania przyczyny do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty. Sędzia - Komisarz może nakazać unieważnienie (odwołanie) przetargu lub aukcji w każdym czasie, także po wyborze oferty.

XI. Kontakt z biurem syndyka jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@kubiczekm.com oraz telefonicznie + 48 32 308 00 00.

 

Marcin Mirosław Kubiczek

Syndyk Masy Upadłości

(kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 244)

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kędzierzyn-Koźle
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna