szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

P.H. "HAWEX" Wojciech Latocha

Nazwa:

100 udziałów wchodzących w skład majątku masy upadłości

Data:
2022-11-28 10:00
Sprzedawca:
P.H. "HAWEX" Wojciech Latocha
ul. Wielowiejska 12A, 44-180 Toszek
tel. 534 066 386
Cena wywoławcza
1 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości P.H. „Hawex” Wojciech Latocha w upadłości z siedzibą w Toszku ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki udziałów wchodzących w skład majątku masy upadłości na następujących warunkach:

 

Przedmiotem sprzedaży jest 100 udziałów wchodzących w skład majątku masy upadłości P.H. „Hawex” Wojciech Latocha w upadłości z siedzibą w Toszku, KRS nr 0000363570.

 

100 udziałów w spółce Hawex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toszku,
po cenie nie niższej niż tj. : 1 000,00 złotych (słownie : jeden tysiąc złotych ) z zastrzeżeniem,
że cena powinna być zapłacona w całości przed przeniesieniem własności.

 

 

1.      Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w terminie do dnia 22 listopada 2022 roku.

Oferta winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem: Wojciech Latocha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „HAWEX” Wojciech Latocha w upadłości z siedzibą: 44-180 Toszek , ul. Wielowiejska 12 a, Sygn. akt XII GUp 385/18 i dostarczona do Biura Syndyka Masy Upadłości 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1 w godzinach pracy Biura przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Biura Syndyka.

 

2.      Całą cenę za udziały przed przeniesieniem własności należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 52 1020 2401 0000 0002 0161 1086 po ogłoszeniu wyniku przetargu lecz przed podpisaniem umowy przenoszącej własność na kupującego.

 

3.      Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

 

4.      Oferta kupna powinna zawierać :

 

1)      nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta;

2)      proponowaną cenę zakupu netto oraz termin i formę zapłaty.

 

5.      Otwarcie i rozpatrzenie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 28 listopada 2022 roku, o godzinie 10:00, w Biurze Syndyka Masy Upadłości Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1.

 

6.      Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny;

 

7.      Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

 

8.      Syndyk zawiera umowę przeniesienia własności w terminie do miesiąca od dnia wyboru oferty;

 

9.      Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;

 

10.  Cena sprzedaży udziałów powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy).

 

11.  Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności obciążają nabywcę.

 

12.  Szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży przedsiębiorstwa zatwierdzone postanowieniem Sędziego-Komisarza w sprawie XII GUp 385/18, wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1.

 

13.  Niezbędnych informacji na temat udziałów wchodzących w skład majątku masy upadłości można uzyskać terminie do dnia 21 listopada 2022 roku pod numerem telefonu 501 438 343.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Toszek
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna