szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Nazwa:

Działka zabudowana budynkiem po byłym szpitalu oraz trzema budynkami pomocniczymi

Data:
2022-12-20 12:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Gen. Władysława Sikorskiego 2, 65-454
tel. 68/456-07-00
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli podaje do publicznej wiadomości, że

 

20 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00

 

w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli ul. Staszica 1, na sali obsługi podatników nr 1 mieszczącej się na parterze budynku odbędzie się

 

TRZECIA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej w Nowej Soli, ul. Sienkiewicza nr KW ZG1N/00020506/8.

 

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu (własność Gmina Nowa Sól o statusie miejskim), działka nr 780/29 o powierzchni 21 578 m2. Nieruchomość jest zabudowana. Działka stanowi rozległy teren zabudowany dużym budynkiem po byłym szpitalu – wpisanym do rejestru zabytków pod nr rej. L-686/A oraz trzema budynkami pomocniczymi. Porośnięta jest gęsto drzewami i krzakami, tworzącymi park. Na terenie działki występują dwa pomniki przyrody: sosna zwyczajna dwupienna i dąb szypułkowy. W granicy działki 780/29 znajdują się drogi wewnętrzne z nawierzchnią asfaltową lub betonową. Narożnikiem od strony zachodniej działka 780/29 styka się z drogą publiczną – ul. Sienkiewicza, jednak nie tworzy to pasa drogowego, dlatego przyjmujemy, że działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Rzeczywisty dojazd odbywa się poprzez działkę 780/54 przylegająca od strony północno – zachodniej, która łączy się z ul. Henryka Sienkiewicza oraz od strony południowo – wschodniej poprzez działkę nr 780/34, która łączy się z ulicy Zakątek. Działka jest ogrodzona jednym wspólnym płotem razem z działką 780/34 i 780/54.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól działka nr 780/29 oznaczona jest symbolem U, ZP - teren usług i zieleni urządzonej.

 

Suma oszacowania:

Łączna wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 1 844 300,00 złotych, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu do 16.05.2101 r. – 1 050 700,00 złotych.

 

Cena wywołania w III licytacji jest równa 65% sumy wartości szacunkowych i wynosi: 1 198 795,00 złotych.

 

Do wylicytowanej ceny nie będzie doliczony podatek od towarów i usług.

 

Wadium:

Licytant przystępujący do przetargu, przed wywołaniem licytacji, składa wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 184 430,00 zł, w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny.

Wadium można wpłacić prowadzącemu licytację w dniu przetargu, najpóźniej do godz. 11:30.

Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy: NBP O/O Zielona Góra nr 60101017040034921391201000.

Kwota wadium złożonego w tej formie powinna być zaksięgowania na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. do 19 grudnia 2022 r.

Dotrzymanie tego terminu – w przypadku formy bezgotówkowej – jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do licytacji.

Nabywca, który uzyska przybicie i nie wykona w terminie 14 dni od doręczenia wezwania, zapłaty ceny nabycia z potrąceniem wadium złożonego w gotówce, traci wadium.

 

W terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 11:00-14:00 po uzgodnieniu z organem egzekucyjnym (tel. 660557560, 660557558), wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, akta egzekucyjne dotyczące nieruchomości.

 

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn.

 

Podstawa prawna:

Art. 110w oraz art. 114 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.)

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Sienkiewicza
Kod i miasto:
Nowa Sól 
Województwo:
lubuskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna