szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomości w Głubczycach

Data:
2022-12-15 14:15
Sprzedawca:
syndyk masy upadłości
tel. 32 706 15 58
Cena wywoławcza
804 461,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI PAWŁA BUCZKA
BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Pawła Buczka będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 330/21, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem są nieruchomości w Głubczycach (dalej: „Nieruchomość Głubczyce”), na które składają się prawa własności nieruchomości należących do upadłego, położonych w województwie opolskim dla których Sąd Rejonowy w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: OP1G/00033065/0; OP1G/00026437/7; OP1G/00013296/2; OP1G/00026436/0; OP1G/00021464/0; OP1G/00002274/2; OP1G/00016570/8; OP1G/00002413/9; OP1G/00035060/9; OP1G/00017395/4; OP1G/00002434/2; OP1G/00010702/1; OP1G/00037887/6; OP1G/00038821/3; OP1G/00008804/9; OP1G/00029600/2.

Charakterystyka oferty:

1. Na Nieruchomość Głubczyce składa się prawo własności nieruchomości gruntowej:

 

A. działki nr 495, o pow. 0,41 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Głubczyce, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr OP1G/00013296/2;

B. działki nr 976/4, o pow. 0,77 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr OP1G/00033065/0;

C. działki nr 70, o pow. 0,99 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00026437/7;

D. działki nr 1139, o pow. 0,75 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00026436/0;

E. działki nr 855, o pow. 1,04 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00021464/0;

F. działki nr 856/1, o pow. 0,43 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00021464/0;

G. działki nr 752, o pow. 0,54 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00002274/2;

H. działki nr 1143, o pow. 0,48 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00002274/2;

I. działki nr 1162, o pow. 0,45 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00002274/2;

J. działki nr 948, o pow. 0,45 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00016570/8;

K. działki nr 137, o pow. 0,51 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00002413/9;

L. działki nr 359/1, o pow. 0,40 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00002413/9;

M. działki nr 417/3, o pow. 0,21 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00002413/9;

N. działki nr 422, o pow. 0,39 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00002413/9;

O. działki nr 302, o pow. 0,25 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00035060/9;

P. działki nr 581, o pow. 0,11 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00017395/4;

Q. działki nr 89, o pow. 0,25 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00002434/2;

R. działki nr 371, o pow. 0,48 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00002434/2;

S. działki nr 332, o pow. 0,29 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00010702/1;

T. działki nr 335/1, o pow. 0,60 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr OP1G/00037887/6;

U. działki nr 335/2, o pow. 0,03 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00037887/6;

V. działki nr 939/5, o pow. 0,63 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - miasto, obręb Grobniki, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00038821/3;

W. działki nr 108/1, o pow. 0,30 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - obszar wiejski, obręb NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00008804/9;

X. działki nr 108/2, o pow. 0,70 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce – obszar wiejski, obręb NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00008804/9;

Y. działki nr 287/5, o pow. 0,26 ha, położonej w województwie opolskim, powiat głubczycki, gmina Głubczyce - obszar wiejski, obręb DEBRZYCA, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr OP1G/00029600/2.

 

2. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z operatu szacunkowego wynosząca 804 461,00 PLN. Cena sprzedaży podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług [VAT] o ile taki w dacie transakcji będzie należny.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)      złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – PAWEŁ BUCZEK – PRZETARG – UPADŁOŚĆ - NIERUCHOMOŚĆ GŁUBCZYCE” osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego – Bartosza Sokoła, w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 [IV piętro], w godzinach od 8:00 do 19:00 [z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 14:00], lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Syndyka), w terminie do dnia 15.12.2022 r. do godziny 14:00.

b)      uprzednia wpłata wadium w kwocie 81 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Pawła Buczka, o numerze: 71 8436 0003 0000 0030 1227 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

4. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego – Bartosza Sokoła w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 [IV piętro], w dniu 15.12.2022 r. o godz. 14:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.

5. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% najwyższej oferty, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (15.12.2022 r.) o godz. 14:30. W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN.

6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 706 15 58 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem syndyk@bartoszsokol.pl oraz zawarte zostały na stronie www.bartoszsokol.pl/buczek.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Głubczyce, Grobniki, Nowa Wieś Głubczycka, Debrzyca
Województwo:
opolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna