szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Nazwa:

Działka o pow. 1,0449 ha zabudowana budynkami przemysłowo- administracyjnymi i magazynowymi

Data:
2022-12-21 12:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Gen. Władysława Sikorskiego 2, 65-454
tel. 68/456-07-00
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
III licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli podaje do publicznej wiadomości, że

 

21 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00

 

w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli ul. Staszica 1, na sali obsługi podatników nr 1 mieszczącej się na parterze budynku odbędzie się

 

TRZECIA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej  w Nowej Soli, ul. Bohaterów Getta nr KW ZG1N/00005742/3.

 

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu (własność – mienie komunalne miasta Nowej Soli, księga wieczysta nr ZG1N/00005742/3, działka nr 406/1 o powierzchni 1,0449 ha.

Nieruchomość położona jest w Nowej Soli (obręb 3), przy ul. Bohaterów Getta nr 6, gmina Nowa Sól o statusie miejskim, powiat nowosolski, województwo lubuskie. Nieruchomość jest zabudowana. Na działce usytuowane są budynki przemysłowo-administracyjne i magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej 4 393,99 m2,  w tym:

a)      budynek biurowy 457,20 m2,

b)      budynek administracyjny 105,00 m2,

c)      budynek przechowalni zwierząt 374,20 m2,

d)     portiernia 37,00 m2,

e)      magazyn podręczny 30,40 m2,

f)       budynek główny (masarni) wraz z przybudówkami 2051,45 m2,

g)      budynek jeliciarni, wraz z przybudówką 339,58 m2,

h)      budynek fabryczny wraz z przybudówkami 991,66 m2,

i)        budynek wagi 7,50 m2.

Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie: sieć wodna, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa. Drogi w ulicach okalających nieruchomość: ulica Bohaterów Getta i Fabryczna posiadają nawierzchnie asfaltowe.

 

Nieruchomość położona jest w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej zespołu architektoniczno-urbanistycznego miasta Nowa Sól. Budynki byłej rzeźni miejskiej ujęte są w gminnej ewidencji zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce PU 4.1 na terenie działalności produkcyjnej i usług.

 

Suma oszacowania:

Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 1 227 000 złotych, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu do 2.12.2094 roku  – 357 000,00 złotych.

Cena wywołania w III licytacji jest równa 65% sumy wartości szacunkowych i wynosi 797 550,00 złotych.

Do wylicytowanej ceny nie będzie doliczony podatek od towarów i usług.

 

Wadium:

Licytant przystępujący do przetargu, przed wywołaniem licytacji, składa wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 122 700,00 zł, w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny.

 

Wadium można wpłacić prowadzącemu licytację w dniu przetargu, najpóźniej do godziny 11:30.

Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy: NBP O/O Zielona Góra 60101017040034921391201000.

Kwota wadium złożonego w tej formie powinna być zaksięgowania na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. do 20.12.2022 r.

Dotrzymanie tego terminu – w przypadku formy bezgotówkowej – jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do licytacji.

Nabywca, który uzyska przybicie i nie wykona w terminie 14 dni od doręczenia wezwania, zapłaty ceny nabycia z potrąceniem wadium złożonego w gotówce, traci wadium.

 

W terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 11:00-14:00 po uzgodnieniu z organem egzekucyjnym (tel. 660557560, 660557558), wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, akta egzekucyjne dotyczące nieruchomości.

 

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn.

 

Podstawa prawna:

Art. 110w oraz art. 114 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.).

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Bohaterów Getta
Kod i miasto:
Nowa Sól
Województwo:
lubuskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna