szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Conbelts S.A. w restrukturyzacji

Nazwa:

Dawny magazyn kauczuków i tkanin w Bytomiu

Data:
2022-12-14 10:00
Sprzedawca:
Conbelts S.A. w restrukturyzacji
ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom
tel. 32 348 70 21
Cena wywoławcza
5 361 390,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Inne nieruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym CONBELTS S.A. w restrukturyzacji ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż mienia wchodzącego w skład masy sanacyjnej w postaci:

prawa do części nieruchomości tworzących jedną funkcjonalną i gospodarczą całość (dawny magazyn kauczuków i tkanin), na które składają się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu, ul. Szyby Rycerskie 4, działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

 • 1532/21, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1Y/00042681/6, o powierzchni 1 736 m2,
 • 1296/21, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze  KA1Y/00004287/6, o powierzchni 754 m2,
 • 1266/21, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1Y/00032132/0, o powierzchni 4 398m2,
 • 1270/21, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1Y/00032132/0, o powierzchni 390 m2,
 • prawa własności budynku przemysłowego (identyfikator 3743) o powierzchni zabudowy 3976 m2, posadowionego na działkach ewidencyjnych 1266/21 i 1296/21, dla których  prowadzone są  księgi wieczyste o numerach KA1Y/00032132/0 i KA1Y/00004287/6.

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 5 361 390,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) netto.  W przypadkach przewidzianych prawem do podanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług.

 

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 14 grudnia 2022 r. do godz. 10:00 na adres biura zarządcy CONBELTS S.A. w restrukturyzacji  mieszczącego się w Katowicach (40-311), ul. Chłodna 2. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura zarządcy Conbelts S.A. w restrukturyzacji.
 2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg – magazyn kauczuków  – CONBELTS”.
 3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert przez wyznaczoną przez zarządcę komisje w składzie trzyosobowym.
 4. Kryterium wyboru oferenta będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.
 5. Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Informacje na temat przedmiotu przetargu oraz regulaminu przetargu  można uzyskać pod numerem telefonu: 668-204-657.

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Szyby Rycerskie
Kod i miasto:
Bytom
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna