szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza nr III w Oławie

Nazwa:

grunty rolne zabudowane oraz działka

Data:
2022-12-14 13:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie
Andrzej Paluszek
Kancelaria Komornicza nr III w Oławie
ul. Brzeska 31/5, 55-200 Oława
tel. 071 31 300 99
Cena wywoławcza
21 525,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
638/21
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KW WR1O/00002235/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie art. 953 kpc podaje do

publicznej wiadomości, że w dniu

14-12-2022r.

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy

ul. 11 Listopada 12 w sali nr 22

o godz.: 13:00 odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/3 niewydzielonej części nieruchomości

stanowiącej działkę nr 62/1 o pow. 0,0600 ha grunty rolne zabudowane oraz działkę nr 62/2 o pow. 0,1100 ha grunty orne o łącznej pow. 0,1700 ha. Działka nr 62/1 położona jest przy utwardzonej drodze, która stanowi jej północną granicę, od południa działka graniczy z działką nr 62/2. Zaś z pozostałych stron z terenami zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej wsi. Działka posiada niekorzystny wydłużony kształt tj. pas o szerokości około 9 m. W północno zachodniej części działki posadowiony jest budynek mieszkalno-gospodarczy. Obecnie obiekt jest nieużytkowany i znajduje się w stanie awaryjnym. Działka nr 62/2 od północy graniczy z działką nr 62/1, od południa z drogą gruntową zaś z pozostałych stron z terenami użytkowanymi rolniczo. Działka posiada niekorzystny, wydłużony kształt tj. pas o szerokości 9 m. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacyjnej położonej w miejscowości Psary gmina Oława. dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00002235/4 należącej do dłużnika. Suma oszacowania udziału 1/3 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 28 700,00 zł, zaś cena wywołania udziału 1/3 niewydzielonej części nieruchomości jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 870,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto kancelarii albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 13.12.2022 r. za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.. 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
 
Kod i miasto:
Oława
Województwo:
dolnośląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna