szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

syndyk masy upadłości

Nazwa:

Działki o łącznej pow. 6,48 ha; Święte Nowaki

Data:
2022-12-16 00:00
Sprzedawca:
syndyk masy upadłości
tel. 601 910 349
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OGŁOSZENIE

 

1.       Syndyk masy upadłości Ireny Śnieguły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Święte Nowaki nr 57, obręb gmina Maków, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, w postaci prawa własności nieruchomości rolnej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 451, 452/1, 476, 477/1, 622, 623/1, 659, 660/1, 586, 587/1, 553, 554, 555/1, 556/1 o łącznej powierzchni 6,48 ha wraz ze zlokalizowanym na nieruchomości siedliskiem gospodarstwa rolnego w postaci budynku mieszkalnego z zabudową gospodarczą, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LD1H/00015640/5.

2.        Cena wywoławcza nieruchomości wskazanej w pkt 1 ogłoszenia wynosi: 447.520,00 (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych.

  1. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert, na zakup nieruchomości będącej przedmiotem konkursu, w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 13 grudnia 2022 roku na adres: Syndyk masy upadłości Ireny Śnieguły, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem.
  2. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 3 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 1090 2590 0000 0001 4733 0149, prowadzony przez Santander Bank Polska SA w Warszawie.

5.       Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź o godzinie 12.00.

  1. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.
  2. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa  regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie XIV GUp 523/20. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź.
  3. Nieruchomość można oglądać w terminie do 13 grudnia 2022 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu:  604-583-131), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Święte Nowaki
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna