szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomość w miejscowości w Łodzi

Data:
2022-12-08 00:00
Sprzedawca:
syndyk masy upadłości
tel. 609 122 151
Cena wywoławcza
98 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Domy
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 19, w budynku położonym w Łodzi, ul. Piasta Kołodzieja nr 25,  dla której to nieruchomości  w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  nr  LD1M/00192908/1 wraz ze związaną z nią współwłasnością udziału w 5011/710210  częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali  oraz w takiej samej części we współwłasności działki nr 186/11, obręb W-35  (nr księgi wieczystej: LD1M/173111/8)m na następujących warunkach:

1. Sprzedaż następuje za najwyższą oferowaną kwotę, nie niższą niż 98.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.

2. Pisemne oferty w języku polskim powinny być przesłane pocztowa przesyłką poleconą  w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 8.12.2022 r. na adres: Syndyk Janusz Florczak,  Urząd Pocztowy Łódź - 6 ul. Głęboka 4/12 skr.poczt.19, 92-201 Łódź z napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości- Łódź”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

3. Oferta ani żadne oświadczenie w niej zawarte  nie może być składane pod warunkiem

4. Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić do 8.12.2022 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości nr 08 1020 3408 0000 4202 0474 8192 pod rygorem odrzucenia oferty. Decyduje data wpływu na ww konto.

5. Syndyk dokonuje w dniu 9.12.2022 r. otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich, bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

6. Umowa sprzedaży zostanie  zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wyboru/przyjęcia oferty.

7. Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona na konto masy upadłości najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

8. Wszelkie koszty zawarcia umowy, w tym PCC obciążają nabywcę.

Informacji udziela Syndyk - nr tel.: 609 122 151. Regulamin sprzedaży i operat szacunkowy do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, ul Suwalska 25/27 po uprzednim umówieniu się.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Piasta Kołodzieja
Kod i miasto:
Łódź
Województwo:
łódzkie
IMG20211118105924 (Copy)
IMG20211118105711 (Copy)
IMG20211118105716 (Copy)
IMG20211118105724 (Copy)
IMG20211118105741 (Copy)
IMG20211118105816 (Copy)
IMG20211118105822 (Copy)
IMG20211118105851 (Copy)
IMG20211118105903 (Copy)
IMG20211118110010 (Copy)
IMG20211118110022 (Copy)
IMG20211118110109 (Copy)
IMG20211118110115 (Copy)
IMG20211118110128 (Copy)
IMG20211118110132 (Copy)
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna