szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Izba Skarbowa w Rzeszowie

Nazwa:

Działka o pow. 5,3005 ha

Data:
2023-02-02 10:00
Sprzedawca:
Izba Skarbowa w Rzeszowie
ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów
tel. 17 850 36 00
Cena wywoławcza
85 065,75 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, na podstawie art.110w § 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2022, poz. 479 ze zm./, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 lutego 2023 r. o godz. 10:00

 

w budynku Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, mającego siedzibę przy ul. Przemysłowej 2 A, w pokoju nr 103 odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Wysocko gmina Laszki,

stanowiącej: nieruchomość gruntową niezabudowaną, o pow. 5,3005 ha, działka ewidencyjna nr 213/2 dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu prowadzi księgę wieczystą nr PR1J/00069013/9.

 
Suma oszacowania wartości nieruchomości wynosi 113 421,00 zł (sto trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden zł), zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi 85 065,75 zł (słownie osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 75/100).


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 342,10 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu.

Zgodnie z art. 111b. § 1. Nabywca, który nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji tj. od 19.01.2023 r. – 01.02.2023 r. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00 będzie wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z organem egzekucyjnym pod numerem telefonu 16 624 67 18).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie  o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Zgodnie z przepisem art. 111d § 1 powołanej wyżej ustawy w licytacji nie mogą uczestniczyć m.in. osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem administracji publicznej, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym przepisie.

Natomiast zgodnie z art. 111d § 3 tej ustawy w licytacji mogą uczestniczyć również osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym nie wymagają poświadczenia. Do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed dniem 30 kwietnia 2016 r. nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /jedn. tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 803/ w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r.- o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw /Dz. U. z 2022 r., poz. 507/.

Zgodnie z przepisem art. 110z § 1 powołanej wyżej ustawy na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Wysocko gmina Laszki
Województwo:
podkarpackie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna