szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Korczowa Dolina Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Centrum handlowo-magazynowe na sprzedaż

Data:
2023-02-01 00:00
Sprzedawca:
Korczowa Dolina Sp. z o.o. w upadłości
Młyny 90, 37-552 Młyny
tel. 690 098 009
Cena wywoławcza
19 279 091,70 zł
Rodzaj licytacji:
inne
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Magazyny i hale
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

CENTRUM HANDLOWO-MAGAZYNOWE NA SPRZEDAŻ

 

Syndyk masy upadłości spółki pod firmą Korczowa Dolina Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt V GUp 435/21, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Korczowa Dolina Sp. z o.o. w upadłości, w której skład wchodzą:

 

a)      Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyny opisanej jako działki gruntu nr działki gruntu nr 94/9, 94/22, 94/23, 94/24, 94/25, 94/26, 94/27, 94/20, 94/21, 94/14, 94/15, 94/28, 94/29, 94/17, 94/18, 94/19 i 94/16, obręb Młyny 0009, Gmina Radymno, powiat jarosławski - nieruchomość gruntowa zabudowana, obejmująca Halę Kijowską i Halę Lwowską oraz niezabudowany grunt o przeznaczeniu inwestycyjnym; objęta księgą wieczystą nr PR1J/00094575/0 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarosławiu;

b)     Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyny opisanej jako działki gruntu nr 210/12 obręb Młyny 0009, Gmina Radymno, powiat jarosławski - nieruchomość gruntowa zabudowana budowlami i budynkiem przepompowni, objęta księgą wieczystą nr PR1J/00073254/1 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarosławiu;

c)      Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyny opisanej jako działki gruntu nr 210/15 i 210/16 obręb Młyny 0009, Gmina Radymno, powiat jarosławski - nieruchomość gruntowa niezabudowana o przeznaczeniu inwestycyjnym objęta księgą wieczystą nr PR1J/00073687/5 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarosławiu;

d)     Prawo własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego numerem 1, o powierzchni 75,00 m2, położonego w miejscowości Młyny, Gmina Radymno, powiat jarosławski, dla którego przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarosławiu prowadzona jest księga wieczysta nr PR1J/00104146/8;

e)      Prawo własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego numerem 2, o powierzchni 44,84 m2 położonego w miejscowości Młyny, Gmina Radymno, powiat jarosławski, dla którego przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarosławiu prowadzona jest księga wieczysta nr PR1J/00104147/5;

f)      Prawo własności ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 19 279 091,70 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 70/100) netto.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 3 tygodni od daty publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o przetargu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ul. Kustronia 4, 35-303  Rzeszów. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – KORCZOWA DOLINA Sp. z o.o.”, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 435/21 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA PRZETARG”.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpływ na rachunek Korczowa Dolina Sp. z o.o. upadłości prowadzony Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, numer konta 14 1090 2705 0000 0001 3237 6275, wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 1 lutego 2023 r. o godzinie 9:00, w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych przy ul. gen. J. Kustronia 4 w Rzeszowie, w sali nr 7.

 

W przypadku, gdy różnica pomiędzy ceną zaproponowaną przez oferentów, którzy złożyli  najkorzystniejsze oferty cenowe na zakup Przedmiotu Przetargu będzie mniejsza niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) netto, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji.

 

Regulamin przetargu oraz wyceny dotyczące Przedmiotu Przetargu dostępne są w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 80 w Rzeszowie oraz przy ul. Chłodnej 2 w Katowicach w godzinach od 10:00 do 15:00, a także na stronie internetowej www.jmrestrukturyzacje.com/postepowanie/korczowa-dolina-sp-z-o-o-w-upadlosci. Informacje na temat przetargu można uzyskać także pod nr telefonu 690-098-009 oraz pod adresem e-mail: korczowadolina@jmrestrukturyzacje.com

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Młyny
Województwo:
podkarpackie
DSC_0554v2_1
97956247_575100866447357_5487951886176747520_n
97989064_2682110718699385_714693205278326784_n
97993444_555507248493870_5592315906387607552_n
98212255_681261619373311_239505269258715136_n
98276399_850620095348585_6303478828937248768_n
98313569_678289249406250_1020772185611960320_n
98313569_678289249406250_1020772185611960320_n-1
98354731_622197941699858_747562766088273920_n
100090336_2521666024761744_7042438410459414528_n
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna