szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

VIMEX S.A. w upadłości

Nazwa:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu

Data:
2023-02-02 10:30
Sprzedawca:
VIMEX S.A. w upadłości
Puławska 45B/15, 05-500 Piaseczno
tel. 22 614-52-88
Cena wywoławcza
1 363 660,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk VIMEX S.A. w upadłości (KRS 0000288790) w postępowaniu o sygn. akt XVIII GUp 42/21 zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup nieruchomości położonych w gminie Nowiny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Przedmiotem przetargu są: a./ prawo użytkowania wieczystego gruntu - działka ewidencyjna nr 46/15, obręb ewidencyjny 0004 Wola Murowana - o powierzchni 7 603 m² wraz z prawem własności budynków o łącznej powierzchni użytkowej 838 m² (opisane w księdze wieczystej KW nr KI1L/00163740/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych); b./ prawo użytkowania wieczystego gruntu - działka ewidencyjna nr 46/16, obręb ewidencyjny 0004 Wola Murowana - o powierzchni 11 457 m² wraz z prawem własności budynku o łącznej powierzchni użytkowej 101 m² (opisane w księdze wieczystej KW nr KI1L/00163171/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych); c./ udział 6/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu – działki ewidencyjne: nr 480/266, obręb ewidencyjny 0005 Zagrody i nr 46/14, obręb ewidencyjny 0004 Wola Murowana - o łącznej powierzchni 1 811 m² stanowiące drogę (opisany w księdze wieczystej KW nr KI1L/00161384/8); d./ udział 1/3 części w udziale wynoszącym 5644302/10328500 części (czyli udział 1881434/10328500 części) w prawie użytkowania wieczystego gruntu – działka ewidencyjna nr 480/46, obręb ewidencyjny 0005 Zagrody - o powierzchni 14 759 m² stanowiąca drogę (opisany w księdze wieczystej KW nr KI1L/00052450/5); e./ udział 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu – działka ewidencyjna nr 707/11, obręb ewidencyjny 0006 Bolechowice -  o powierzchni 2 399 m² stanowiąca drogę (opisany w księdze wieczystej KW nr KI1L/00167766/2). Cena wywoławcza wynosi łącznie 1 363 660,00 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt, zero groszy) netto powiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT). Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 130 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy, zero groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy VIMEX S.A. w  upadłości w banku MILLENNIUM BANK S.A. - PL 24 1160 2202 0000 0003 2945 4276 (BIC BIGBPLPW) z dopiskiem „Przetarg – nieruchomość gmina Nowiny – NIERUCHOMOŚĆ DRUGA – sygn. akt XVIII GUp 42/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwotą w/w wadium na w/w rachunku bankowym. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2023 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 02 lutego 2023 roku o godzinie 10.30 w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa w sali nr 120. Zatwierdzone warunki przetargu wraz z operatem szacunkowym nieruchomości są udostępnione do wglądu w kancelarii syndyka Wiesława Ostrowskiego w Warszawie – ul. Modlińska 6A lok. 207, 03-216 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 42/21 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. Szczegółowe informacje do uzyskania w kancelarii syndyka tel. 22 614-52-88, email: m.napieraj@w-ostrowski.pl.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Nowiny
Województwo:
świętokrzyskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna