szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Zabudowane działki o pow. 1520 m2 i 1369 m2 oraz niezabudowana działka o pow. 8190 m2

Data:
2023-02-24 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
897 750,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 479 dalej u.p.e.a. ze zm) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

24 lutego 2023 r. o godzinie 11:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Ignacego Łukasiewicza 2, w pokoju nr 8 odbędzie się publiczna pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Koźliny, gm. Suchy Dąb, woj. pomorskie, pow. Gdański, stanowiącej zabudowane działki ewidencyjne nr 338/15 o pow. 1 520 m2 i nr 338/21 o powierzchni 1 369 m2 oraz niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 338/24 o powierzchni 8 190 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku księga wieczysta KW nr GD1G/00109274/8.

 

Działka ewidencyjna nr 338/15 o powierzchni 1 520 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przylegającym do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 338/18. Jest to budynek konstrukcji murowanej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w nieznacznej części podpiwniczony (niskie piwnice, wys. 1,6 m), wybudowany w latach 60/70-tych XX wieku, rozbudowany o poddasze użytkowe w latach 2009-2010. Budynek wyposażony jest w instalację gazową, elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną – do własnego szamba. Na działkę składają się następujące użytki/klasy: W-RV – 0,0147 ha, Br-RV – 0,1373 ha.

Działka nr 338/21 o powierzchni 1 369 m2, zabudowana jest budynkiem gospodarczym wolnostojącym, konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w latach 70/80-tych XX wieku. Niewielka część budynku zaadaptowana została na biuro. Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna z budynku mieszkalnego posadowionego na działce nr 338/15. Na działkę składają się następujące użytki/klasy: PsV - 0,0145 ha, W-PsVI – 0,0162 ha, BR-RV – 0,1062 ha.

Działka nr 338/24 o powierzchni 8 190 m2 stanowi grunt niezabudowany. Na działkę składają się następujące użytki/klasy: PsII - 0,1970 ha, PsVI – 0,5536 ha, W-PsII – 0,291 ha, W-PsVI – 0,0245 ha, N- 0,148 ha.

 

Wartość rynkowa nieruchomości została oszacowana na kwotę 1 197 000,00 zł

Cena wywołania równa jest 75% wartości oszacowania i wynosi 897 750,00 zł

 

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest kwotę 119 700,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, w dniu przeprowadzania licytacji w godz. 09:00-10:30. Wadium można wpłacić także na rachunek bankowy organu egzekucyjnego:

NBP O/Gdańsk nr 40 1010 1140 0200 8213 9120 0000 z dopiskiem „wadium, imię i nazwisko licytanta, nr księgi wieczystej”. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja.

 

Nieruchomość można będzie oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie, z pracownikiem tut. Urzędu, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w pokoju 8, w godzinach od 8:00 do 14:30 (tel. 58 773 71 13).

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. 2022r. poz. 461) nabycie nieruchomości rolnej, jako następujące w wyniku orzeczenia organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, uprawnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa, do złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Koźliny
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna