szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Conbelts S.A. w restrukturyzacji

Nazwa:

Działka o pow. 5797 m2 z budynkiem biurowym o pow. uż. 2551 m2; ruchomości

Data:
2023-02-15 10:00
Sprzedawca:
Conbelts S.A. w restrukturyzacji
ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom
tel. 32 348 70 21
Cena wywoławcza
1 955 839,10 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Inne nieruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym CONBELTS S.A. w restrukturyzacji ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej.

 

Przedmiotem przetargu ofertowego jest :

  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu ul. Szyby Rycerskie 4, działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1335/21, o pow. 5 797 m2 oraz prawa własności posadowionego na gruncie budynku biurowego o pow. użytkowej 2 551 m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KA1Y/00051681/2

oraz

  • ruchomości stanowiące wyposażenie wskazanego wyżej budynku biurowego.

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 955 839,10 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 10/100) netto. W przypadkach przewidzianych prawem do podanej ceny zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług.

 

Warunki przetargu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 15 lutego 2023 r. do godz. 10:00 na adres biura zarządcy CONBELTS S.A. w restrukturyzacji mieszczącego się w Katowicach (40-311) przy ul. Chłodnej 2. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura zarządcy.
  2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg - biurowiec - CONBELTS”.
  3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert przez wyznaczoną przez zarządcę komisje w składzie trzyosobowym.
  4. Kryterium wyboru oferenta będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.
  5. Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  6. Informacje na temat przedmiotu przetargu oraz regulaminu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 608 453 608.

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Szyby Rycerskie
Kod i miasto:
Bytom
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna