szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto Adam Grzelaczyk

Nazwa:

lokal mieszkalny

Data:
2023-06-23 10:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań-Stare Miasto Adam Grzelaczyk
Piaskowa 3 / 5Poznań
tel. 061 851 80 11
Cena wywoławcza
579 330,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
KM 298/21
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto Kancelaria nr VI w Poznaniu zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

23 czerwca 2023 r.  o godz. 10.00 w sali nr 604

w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 16, 61-729 Poznań (budynek Temida) w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnej spółce  N Constructions Sp. z o.o. odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Biedrusku (gmina Suchy Las) przy ul. Podgrzybkowej 19/2 i posiadającego założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu o numerze PO1P/00318550/6 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 10150/273690 w nieruchomości wspólnej o nr KW PO1P/00279554/8, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku oznaczonym nr 19, jest to budynek jednopiętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, w zabudowie bliźniaczej. Nieruchomość lokalowa zajmuje segment budynku. Jest to lokal II-kondygnacyjny, składa się z pokoju dziennego , przedsionka, kuchni, wc, pomieszczenia gospodarczego, 3 sypialni, garderoby, korytarza, komunikacji - schodów i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu to 101,50 m2. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 772 440,00 zł (628 000,00 zł + 23% VAT)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 579 330,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 77 244,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA I O/Poznań  22 1020 4027 0000 1402 0394 7835.

Zgodnie z treścią art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w Poznaniu przy ul. Piaskowej 3/5.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Podgrzybkowa
Kod i miasto:
Biedrusk
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna