szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Nazwa:

Działki w Pszczewie

Data:
2023-03-22 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Gen. Władysława Sikorskiego 2, 65-454
tel. 68/456-07-00
Cena wywoławcza
100 400,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu podaje do publicznej wiadomości
informację o pierwszej licytacji nieruchomości.

 

Termin:  22 marca 2023 r., godz. 11:00.

 

Miejsce: budynek Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 12, pok. nr 7.

 

Przedmiot licytacji: Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Pszczewie, gmina Pszczew, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00037321/4 w której skład wchodzi działka o nr ewid. 670 zabudowana budynkiem przemysłowym o pow. 0,0183 ha; działka o nr ewid. 671 niezabudowana działka o pow. 0,0096 ha; działka o nr ewid. 672/1 zabudowana budynkiem o przeznaczeniu niemieszkalnym (magazynowym) o pow. 0,0703 ha.

 

Zobowiązany: Alicja Feld, Zbigniew Feld.

 

Suma oszacowania wartości nieruchomości: 100 400,00 zł (sto tysięcy czterysta złotych 00/100).

                                    

Cena wywoławcza: 75 300,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych 00/100) – 75% sumy oszacowania.

 

Podatek od towarów i usług: Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, tzn., że do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.

 

Termin i miejsce oglądania nieruchomości oraz przeglądania akt egzekucyjnych: nieruchomość można oglądać (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – tel. 660557490) w terminie 14 dni przed dniem licytacji, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w godzinach od 08:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 12, pok. 7 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – tel. 660557487).

 

Wadium: 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 040,00 zł (dziesięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100).

Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu w dniu licytacji do godziny 9:30 – tel. do pracownika przyjmującego wadium 660557490.

Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski nr: 15 1010 1704 0045 9013 9120 0000 z dopiskiem „wadium do KW GW1M/00037321/4”. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

 

Zasady udziału w licytacji: Do licytacji mogą przystąpić osoby, które przed jej rozpoczęciem złożą w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu wadium.

W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

W licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 111d § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Pouczenie: Na podstawie art. 110z § 1 i § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynność organu egzekucyjnego dotycząca obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji, do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu.

 

Podstawa prawna: 1. Art. 110w § 1 i § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 479) .

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://www.lubuskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie organu: ul. Rynek 3, 66-300 Międzyrzecz.

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Pszczew
Województwo:
lubuskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna