szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Business Partner Przemysław KLIMKOWSKI w upadłości

Nazwa:

Działka w Raciborzu

Data:
2023-03-24 12:15
Sprzedawca:
Business Partner Przemysław KLIMKOWSKI w upadłości
Kolejowa 20, 47-400 Racibórz
tel. 32 308 00 00
Cena wywoławcza
105 472,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk masy upadłości Przemysława Klimkowskiego prowadzącego do dnia 11.04.2019 r. (data zgonu Dłużnika) działalność gospodarczą pod firmą Business Partner Przemysław Klimkowski ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 141/20, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 15.02.2023 r. oraz zarządzenia syndyka z dnia 20.02.2023 r.:

 

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4572/145, położoną w województwie śląskim, powiecie raciborskim, gminie Racibórz, miejscowości Racibórz, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00045840/4 za cenę nie niższą niż 105 472,00 PLN.

 

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

  1. sprzedaż odbędzie się z wolnej ręki;
  2. wyznacza się termin na składanie ofert kupna nieruchomości do dnia 20.03.2023 r.;
  3. warunkiem rozpoznawania oferty przez syndyka masy upadłości jest wpłata zadatku w wysokości 10% ceny wywoławczej za nieruchomość w terminie 3 dni od dnia złożenia oferty na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 20 84360003 0000 0026 8349 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL20 84360003 0000 0026 8349 0001;
  4. wygrywa oferta, która opiewa na najwyższą kwotę, przy równoczesnym spełnieniu warunku 2. oraz 3. niniejszego ogłoszenia;
  5. warunkiem przystąpienia do aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości jest przelew całej kwoty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości dokonany w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego sprzedającego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;
  6. przystąpienie do aktu notarialnego, tj. podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka masy upadłości, wpłacony zadatek przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży;
  7. zadatek wpłacony przez podmioty, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi na rachunek, z którego dokonano wpłaty w terminie do 7 dni od wyboru innej oferty przez syndyka masy upadłości.

 

Tryb składania ofert:

  1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 20 marca 2023 roku, do godz. 19:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

 

Konkurs ofert:

  1. otwarcie ofert nastąpi 24 marca 2023 roku o godz. 12:15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszą sprzedażą, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 307 50 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kmsbiznes.pl oraz zawarte zostały na stronie www.kmsbiznes.pl/klimkowski

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Racibórz
Województwo:
śląskie
Zrzut ekranu 2022-01-3 o 15.26.04
mapka
Zrzut ekranu 2022-01-3 o 15.26.11
Zrzut ekranu 2022-01-3 o 15.26.19
Zrzut ekranu 2022-01-3 o 15.26.27
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna