szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

KASTEL GREETINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Nieruchomość w Łambinowicach

Data:
2023-03-22 16:15
Sprzedawca:
KASTEL GREETINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
ul. Fabryczna 2, 48-316 Łambinowice
tel. 32 308 0000
Cena wywoławcza
1 227 980,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie spółki KASTEL GREETINGS sp. z o.o. w upadłości [KRS 0000419268, NIP 7532430615] z siedzibą w Łambinowicach ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt OP1O/GUp/4/2022, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 17.02.2023 r.:

 

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łambinowicach, powiat nyski, woj. opolskie, stanowiącej działki gruntu o numerach 449/23, 449/24, o łącznej powierzchni 0,4138 ha, opisanej księgą wieczystą o numerze OP1N/00084865/7, pozycja 2.1 w spisie inwentarza;
  2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łambinowicach, powiat nyski, woj. opolskie, stanowiącej działkę gruntu o numerze 746/1 o powierzchni 0,4002 ha, opisanej księgą wieczystą o numerze OP1N/00086996/8, pozycja 2.2 w spisie inwentarza;

 

za łączną cenę nie niższą niż 1 227 980,00 PLN, tj. w wartości wynikającej z wymuszonego charakteru sprzedaży (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego Dawida Sęka na bazie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej.

 

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

  1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.kastel.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
  2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 27 84360003 0000 0026 9402 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL27 84360003 0000 0026 9402 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2023 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 21 marca 2023 roku;
  3. wadium wynosi 123 000,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

 

Tryb składania ofert:

  1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 22 marca 2023 roku, do godz. 16:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

 

Konkurs ofert:

  1. otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2023 roku o godz. 16:15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.kastel.kubiczekm.com

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Łambinowice
Województwo:
opolskie
1
1a
1b
2
2a
2b
3
3a
4
7
4a
8
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna