szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Anioł Car sp.z o.o. w upadłości

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa z budynkiem (salon samochodowy)

Data:
2023-04-20 12:15
Sprzedawca:
Anioł Car sp.z o.o. w upadłości
ul.Raciborska 199, 44-210 Rybnik
tel. 32 308 00 00
Cena wywoławcza
1 301 852,50 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ANIOŁ- CAR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
[KRS: 0000131215]

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI SPÓŁKI ANIOŁ CAR SP. Z O.O.  W UPADŁOŚCI

 

Syndyk masy upadłości Anioł-Car sp. z o. o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, do sygn. akt XII GUp 223/18 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem [salon samochodowy], obejmującej działki nr 1673/6 oraz 1832/8 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Raciborskiej 199.

 

Nieruchomość znajduje się w Rybniku przy ulicy Raciborskiej 199, składa się z działek gruntu o numerach 1673/6 oraz 1832/8 o łącznej powierzchni 6 325 m2. Działka jest zabudowana budynkiem byłego salonu samochodowego o powierzchni użytkowej 606,38 m2. Powyższa nieruchomość objęta jest Księgą wieczystą nr GL1Y/00119815/5.

 

Charakterystyka oferty:

  1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 21.02.2023 r.;
  2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
  3. cena wywoławcza ww. nieruchomości to wartość wynikająca z Postanowienia Sędziego komisarza z dnia 16.02.2023 r. wynosząca 1 301 852,50 PLN plus ewentualny podatek Vat wymagalny w dacie sprzedaży;
  4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 20.04.2023 r, przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją NIE OTWIERAĆ – ANIOŁ-CAR– PRZETARG – UPADŁOŚĆ – SALON SAMOCHODOWY”;
  5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka masy upadłości wadium w kwocie: 200 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr: 25 8436 0003 0000 0026 8339 0001   [Bank MBS]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;             
  6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 20.04.2023 r. o godzinie 12:15;
  7. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, liczonej od najwyższej oferty lub od najwyższych ofert równorzędnych Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (Biuro Syndyka Masy Upadłości, w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 12:30, w przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 10 000,00 PLN;
  8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
  9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia oferty przez komisję przetargową;
  10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

 

Jednocześnie syndyk masy upadłości informuje, że nie udzielił podmiotowi trzeciemu prawa pierwokupu.

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, operat szacunkowy oraz regulamin wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: www.aniolcar.kubiczekm.com

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Raciborska
Kod i miasto:
Rybnik
Województwo:
śląskie
ANIOŁ-border-red (1)
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna