szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomość zabudowana i niezabudowana w Barnowie

Data:
2023-04-14 12:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 600 612 616
Cena wywoławcza
435 309,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

                                                                                                         

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr 1

 

Syndyk masy upadłości Jadwigi i Jerzego Cierpickich, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej  w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp  347/21 , działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe  oraz  warunkach określonych  w Regulaminie przetargu zatwierdzonym  przez Sędziego Komisarza, ogłasza pisemny ofertowy przetarg:

 a) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz dwoma budynkami garażowymi, położonej w  miejscowości Barnowo nr 4/1, gm. Kołczygłowy, działka gruntu 89 o powierzchni 0,1191 ha dla której Sąd Rejonowy w Bytowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SL1B/00022051/5,

b) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Barnowo, gm. Kołczygłowy, działka gruntu nr 90 o powierzchni 0,0827 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bytowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SL1B/00025487/1.

 

Cena wywoławcza wynikająca z operatu szacunkowego wynosi 435 309,00 zł (czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięć złotych) zwolniona z VAT, w tym:

- nieruchomość opisana  w punkcie a – 408 092,00 zł,

- nieruchomość opisana w punkcie b – 27 217,00 zł, 9

Wadium na poczet ceny nabycia  prawa własności  nieruchomości wynosi: 43 000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych)  i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy: Jadwiga Cierpicka w upadłości nr 12 9326 0006 0044 0297 3000 0010.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. w zapieczętowanych kopertach na adres Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ul Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk,  Sędzia-Komisarz ref. sąd. Maciej Bartoszewicz,  sygn. akt VI GUp 347/21, z dopiskiem w kolorze czerwonym „Przetarg nr 1 na zakup nieruchomości – Barnowo 4/1” oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00, Budynek B, Sala 63, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 43 000,00 zł (czterdzieści trzy tysięcy złotych) w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r. na rachunek: Jadwiga Cierpicka w upadłości nr 12 9326 0006 0044 0297 3000 0010.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowych informacji o przetargu i zapoznać się z Regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 oraz w biurze syndyka, ul. Cisowa 2, 77-330 Czarne. Syndyk udziela informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres syndyk.sowirka@wp.pl lub telefonicznie 606 236 293, 600 612 616.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Barnowo
Województwo:
pomorskie
1
2
3
4
5
6
7
8
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna