szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Udział 1/16 w działce zabudowanej domem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym oraz działka niezabudowana

Data:
2023-04-11 17:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 604 154 587
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży udziału w nieruchomości z wolnej ręki
 
Syndyk Masy Upadłości ogłasza że prowadzi sprzedaż - w trybie „z wolnej ręki” - udziału wynoszącego 1/16 w prawie własności: nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w Niegowonicach, przy ul. Krakowskiej 14, oznaczonej nr działki 7468 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niegowonicach, oznaczonej nr działki 8686 i 8782, dla których Sąd Rejonowy w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/00008150/4, których wartość została określona w operacie szacunkowym z dnia 28 września 2022 r. sporządzonym przez biegłego Bolesława Głębowicz, za cenę nie niższą od ceny oszacowania, tj. nie niższą od kwoty 26 812,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 50/100) brutto. Jedynym kryterium wyboru ofert jest najwyższa zaoferowana cena. 
 
Osoby zainteresowane nabyciem ww. udziału w prawie własności powinny złożyć ofertę, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, która winni zostać dostarczona do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Michała Leskiego z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 1/7, najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2023 r., do g. 16:30. (decyduje data wpływu do Kancelarii), z dopiskiem „OFERTA”.
 
Opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego znajduje się do wglądu, w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 604 - 154 - 587 oraz pod adresem email: syndykmleski@kmlsosnowiec.pl. Zastrzega się, że Syndyk Masy Upadłości może odstąpić od prowadzonej sprzedaży z wolnej ręki i odwołać prowadzoną sprzedaż, w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Michała Leskiego z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ulica Warszawskiej 1/7, w dniu 11 kwietnia 2023 r. o godzinie 17:00.
 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Krakowska
Kod i miasto:
Niegowonice
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna