szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

LMS Logistyka Materiałów Sypkich sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż ruchomości - LMS Logistyka Materiałów Sypkich Sp. z o. o.

Data:
2023-05-30 13:00
Sprzedawca:
LMS Logistyka Materiałów Sypkich sp. z o.o.
w upadłości
ul. Dąbrowskiego 7/11, 42-200 Częstochowa
tel. 517 299 966
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Ruchomości, Pojazdy, Osobowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk masy upadłości spółki LMS Logistyka Materiałów Sypkich sp. z o. o. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład majątku masy upadłości, a także ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż poniżej wymienionego pojazdu oraz innych praw majątkowych, wchodzących w skład majątku masy upadłości według wskazanych cen wywoławczych:

 

1.   Skoda Octavia o nr rej. SC 0198S, rok produkcji 2010:

10 000,00 zł netto,

2. dokumentacja projektowa urządzeń wykonanych przez upadłego oraz dokumentacja pod nazwą „Technika wibracyjna”

20 000,00 zł netto

 

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie pisemnej oferty kupna, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę z dopiskiem „LMS OFERTA” i dostarczona do godziny 10:00 do dnia 29 maja 2023 r. do biura syndyka na adres: Adam Laskowski biuro syndyka masy upadłości, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1 (decyduje data wpływu).

2. Wpłacenie w powyższym terminie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na poniższy rachunek bankowy nr: 91 1090 2008 0000 0001 3568 0407 (decyduje data wpływu).

 

II. Oferta kupna winna zawierać:

1. Nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta.

2. Proponowaną cenę zakupu netto oraz termin (nie dłuższy niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu) i formę płatności (wyłącznie przelew na powyższy rachunek bankowy).

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży, stanem prawnym oferowanych do sprzedaży pojazdu (i/ewentualnie) praw oraz warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i ich akceptacją.

4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla oferentów, która jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i akceptacją jej treści.

 

III. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 30 maja 2023 r. o godzinie 13:00 w biurze syndyka w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1.

1. O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy zostaną zawiadomieni.

2. W przypadku nieuiszczenia całości ceny nabycia w określonym terminie nabywca traci złożone wadium.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

4. Z przedmiotami sprzedaży można się zapoznać we wszystkie dni powszednie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

5. Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu 517 299 966, a wykaz projektów dodatkowo na stronie dawro.pl

 

DO POBRANIA:

 Wykaz projektów .PDF

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Częstochowa
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna