szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Nazwa:

Działka wraz z zagospodarowaniem terenu zabudowana budynkiem mieszkalnym

Data:
2023-06-06 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów
tel. 17 850 36 00
Cena wywoławcza
149 800,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI Z NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości że w dniu

 

06 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 12 w pokoju nr 201 (II piętro) odbędzie się

 

druga licytacja

 

nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1066/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, położonej w Baranowie Sandomierskim, przy ul. Tadeusza Kościuszki 15, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz gospodarczym. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr TB1T/00016927/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu. Właścicielem nieruchomości jest Pan Krzysztof  Krawczyk.

 

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 214 000,00 zł, w tym: wartość działki ewidencyjnej nr 1066/1 jako niezabudowanej – 44 000,00 zł, wartość nakładów budowlanych i zagospodarowania terenu – 170 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 70 % wartości oszacowanej, tj. 149 800,00 zł.

 

Sprzedaż ww. nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, nabywca nieruchomości obowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, dokumentem sprzedaży będzie faktura VAT.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi 1/10 sumy oszacowania, jest to 21 400,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu.

W związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy urzędu – nr 75 1010 1528 1440 4913 9120 0000, wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień w którym ma odbyć się licytacja publiczna tj. do 05.06.2023 r. Jest to warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy  wpłaty wadium na konto. Zgodnie z art. 111b nabywca, który nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium. 

 

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym nie wymagają poświadczenia.

 

W terminie 14 dni przed dniem licytacji, tj. od dnia 23.05.2023 r. do dnia 05.06.2023 r., w dni robocze w godzinach ustalonych telefonicznie będzie wolno oglądać nieruchomość oraz  przeglądać akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym w Urzędzie Skarbowym w Tarnobrzegu, w pokoju 310, w godzinach od 8:30 do 15:00 (tel. 606-781-214).                       

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Zgodnie z art. 110z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Tadeusza Kościuszki
Kod i miasto:
Baranów Sandomierski
Województwo:
podkarpackie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna