szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Działka zabudowana

Data:
2023-05-30 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
ul. A. Struga nr 16 lok. 311 , 90-513 Łódź
tel. 604 583 131
Cena wywoławcza
575 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 

 

 

OGŁOSZENIE

1.   Syndyk masy upadłości Bartłomieja Stachowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż  wchodzącego w skład masy upadłości w/w upadłego mienia w postaci prawa własności nieruchomości w postaci działki gruntu nr 65/5 o powierzchni 1.000 m2, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, położonej w Babiczkach przy ul. Oliwkowej nr 4-obręb ewidencyjny nr 3, w gminie Lutomiersk, powiecie pabianickim, województwie łódzkim, jednostka ewidencyjna Lutomiersk-obszar wiejski, sklasyfikowanej jako rodzaj użytków łąki trwałe „LV”, dla której Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SR1L/00047926/6.

2.   Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 575.000,00 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych brutto.

 3. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup w/w składników majątkowych w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 30 maja 2023 roku na adres: Syndyk masy upadłości Bartłomieja Stachowskiego, ul. Andrzeja Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

 4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 3 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) łącznej ceny wywoławczej w/w składników majątkowych oferowanych do sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości nr: 35 1090 2705 0000 0001 4888 4521.

 5.   Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu  2 czerwca 2023 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, o godzinie 12.30.

 6. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.

 7. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie sędziego-komisarza z dnia 7 października 2022 roku, sygn. akt XIV GUp 667/21. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, 90-513 Łódź, ul. A. Struga nr 16, lok. 311.

 8. Przedmiot konkursu ofert można oglądać w terminie do 30 maja 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604-58-31-31), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
łódzkie
Stachowski mapa
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna