szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

MARIACKI SP Z O O w restrukturyzacji

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa: Hotel Best Western Hotel Mariacki, instalacja browarnicza, ruchomości, wartości niematerialne i prawne

Data:
2023-06-21 11:00
Sprzedawca:
MARIACKI SP Z O O w restrukturyzacji
ul. Mariacka 15 , 40-014 Katowice
tel. 32 348-70-21
Cena wywoławcza
13 632 200,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Inne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Zarządca

Mariacki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż przedsiębiorstwa

 

1. Przedmiotem przetargu ofertowego („Przedmiot Przetargu”) jest sprzedaż przedsiębiorstwa Mariacki Sp. z o.o. w restrukturyzacji, z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Mariacka 15, 40-014 Katowice, KRS: 411100, REGON: 242858994, NIP: 9542736156 („Przedsiębiorstwo”) opisanego szczegółowo w „Opisie i oszacowaniu dotyczącym przedsiębiorstwa Mariacki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (40-014) przy ul. Mariackiej 15” z dnia 18 października 2022 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości oraz przedsiębiorstwa Marcina Pilarskiego („Opis i oszacowanie”).

 

2. W skład Przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży wchodzą:

 

a) prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Mariackiej 15, składającej się z działki gruntu o numerze geodezyjnym 12/6 o obszarze 0,0484 ha (obręb ewidencyjny: 0002, Dz. Bogucice-Zawodzie) oraz własność budynku handlowo-usługowego (Hotel Best Western Hotel Mariacki), dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00000655/8 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydziału Ksiąg Wieczystych,

b) kompletna instalacja browarnicza znajdująca się na nieruchomości opisanej w pkt. 2 a) powyżej,

c) ruchomości znajdujące się na nieruchomości opisanej w pkt. 2 a) powyżej, których szczegółowy wykaz znajduje się w „Raporcie z wyceny szacunkowej wartości składników majątkowych (maszyn i urządzeń oraz wyposażenia i przedmiotów małocennych) stanowiących własność przedsiębiorstwa Mariacki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą Katowicach (40-014) przy ul. Mariackiej 15” z dnia 24 marca 2022 r. stanowiącego część Opisu i oszacowania,

d) wartości niematerialne i prawne wymienione w Opisie i oszacowaniu, w tym prawa wynikające z decyzji i pozwoleń związanych z Przedsiębiorstwem.

 

3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 13 632 200,00 zł netto.

 

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 19 czerwca 2023 r., do godziny 14:.00, na adres biura Zarządcy masy sanacyjnej Mariacki sp. z o.o. („Zarządca”) mieszczącego się w Katowicach (40-311) przy ul. Chłodnej 2. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu wysłanej Oferty do biura Zarządcy pod ww. adres.

 

5. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – HOTEL MARIACKI SP. Z O.O.”, z oznaczeniem sygnatury akt X GRs 4/20/4 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej ww. sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA PRZETARG – MARIACKI SP. Z O.O.”. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto Przedmiotu Przetargu (wpływ na rachunek bankowy Mariacki Sp. z o.o. kwoty wadium najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia i rozpoznania Ofert jest warunkiem udziału danego oferenta w przetargu).

 

6. Otwarcie i rozpoznanie Ofert nastąpią przy udziale Sędziego – komisarza w dniu 21 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, przy ulicy Lompy 14, sala nr 12.

 

7. Przetarg nie dochodzi do skutku w przypadku niezłożenia chociażby jednej Oferty spełniającej warunki uczestnictwa w przetargu określone w Regulaminie, w szczególności, gdy żaden z oferentów nie złoży Oferty z ceną sprzedaży netto Przedmiotu Przetargu równej co najmniej cenie wywoławczej netto Przedmiotu Przetargu określonej w Regulaminie.

 

8. Rękojmia za wady prawne i fizyczne Przedmiotu Przetargu zostaje wyłączona.

 

9. W przypadku złożenia więcej niż jednej Oferty spełniającej warunki przetargu, Zarządca przeprowadzi aukcję wśród wszystkich oferentów, których Oferty spełniają warunki przetargu określone w Regulaminie i którzy stawili się na posiedzenie przetargowe.

 

10. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu, który wraz z Opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa dostępny jest w biurze Zarządcy mieszczącym się w Katowicach (40-311) przy ul. Chłodnej 2, w siedzibie Mariacki Sp. z o.o. przy ul. Mariackiej 15 w Katowicach jak również na stronie internetowej www.hotelmariacki.pl

 

11. Informacje na temat Przedmiotu Przetargu można uzyskać także pod nr telefonu: 32 348 70 21 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz drogą elektroniczną pod adresem: tmbnieruchomosci@outlook.com

 

12. Oględziny przedmiotu przetargu możliwe są po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod nr telefonu: 600 479 498.  

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Mariacka
Kod i miasto:
Katowice
Województwo:
śląskie
1BudynekZzewnatrz
2BudynekZzewnatrz1
3DSC03036-scaled-1
4DSC02988-scaled-1
5DSC03030-scaled-1
6DSC03009-scaled-1
7DSC03013-scaled-1
8DSC02989-scaled-1
9DSC03027-scaled-1
10DSC03021-scaled-1
DSC03000-scaled-1
DSC03002-scaled-1
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna