szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

MARCIN CAŁUS ISOTECHNIK F.P.H.U. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż domu

Data:
2023-06-21 00:00
Sprzedawca:
MARCIN CAŁUS ISOTECHNIK F.P.H.U. w upadłości
ul. Śląska nr 22 lok. 16 , 42-208
tel. 736 636 426
Cena wywoławcza
395 189,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 

 

 

Syndyk masy upadłości Marcina Całusa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Całus Isotechnik F.P.H.U. w upadłości

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 448/25, położonej przy ul. Jałowcowej 14c w Zawodziu, gmina Poczesna, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą numer CZ1C/00135519/8, za cenę najwyższą z zaoferowanych, jednak nie niższą niż wartość oszacowania udziału tj. kwotę 395 189,00 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim do dnia 21.06.2023 r. (data wpływu) na adres kancelarii syndyka: Doradcy Restrukturyzacyjni sp. z o.o., ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce, w zamkniętej kopercie, na której to kopercie należy umieścić dopisek „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 43/22 dot. CZ1C/00135519/8  i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę a także wskazać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka. a ponadto zostaną udostępnione osobom zainteresowanym elektronicznie po wskazaniu podmiotu zainteresowanego nabyciem wraz z adresem e-mail do korespondencji.

Dodatkowe informacji o przedmiocie konkursu, można uzyskać również

pod nr tel. 736 636 426 lub 797 991 076 oraz e-mail: martatutaj@gryndatutaj.pl

 

DO POBRANIA:

 Operat szacunkowy.pdf

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
śląskie
1a
1b
2a
2b
3a
3b
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna