szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

ACONTO sp. z o.o.

Nazwa:

sprzedaż z wolnej ręki systemu nieruchomości

Data:
2023-06-16 00:00
Sprzedawca:
ACONTO sp. z o.o.
ul. Żmujdzka 31/1 , 31-217
tel. 720 889 607
Cena wywoławcza
2 763 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk masy upadłości Centrum Technicznego „ATELIER” sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Krakowie

ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

 

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z zezwoleniem Sędziego – Komisarza z dnia 28 grudnia 2022 r. w trybie art. 311 ust. 1 w zw. z art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 Prawa upadłościowego.

 

Do sprzedaży oferowana jest nieruchomość lokalowa położona w Krakowie, stanowiąca lokal niemieszkalny nr LU-2, położony w budynku nr 11 przy ul. Mikołajskiej o powierzchni użytkowej 277,50 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00376325/5 – za cenę wywoławczą netto 2 763 000,00 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w pisemnym konkursie ofert jest złożenie pisemnej oferty zgodnej z regulaminem konkursu dostępnym w biurze syndyka (Biuro przy ul. Supniewskiego 11 w Krakowie) i wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 276 300,00 zł, na rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A. 76 1090 2053 0000 0001 5400 6716 oraz dołączenie potwierdzenia przelewu do oferty.

 

Oferty proszę składać w terminie do dnia 16 czerwca 2023 r. do godziny 12:00 w biurze syndyka 31-527 Kraków, ul. Supniewskiego 11, lub pocztą listem poleconym w kopertach oznaczonych „Centrum Techniczne ATELIER sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt VIII GUp 4/22/S” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” (decyduje data wpływu).

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz szczegółowych warunkach konkursu ofert i ewentualnej licytacji, w tym wymogach formalnych oferty, czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w Regulaminie konkursu. Informacje można uzyskać w godzinach 9:00-15:00 osobiście w Biurze syndyka, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: kancelaria@dkkg.pl.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kraków
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna