szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

NORTH ELECTRIC Sp.z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż wierzytelności

Data:
2023-05-31 00:00
Sprzedawca:
NORTH ELECTRIC Sp.z o.o. w upadłości
ul. Jana z Kolna 5 lok. S7Pruszcz Gdański
tel. 58 562 73 17
Cena wywoławcza
219 747,04 zł
Rodzaj licytacji:
inne
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Zaproszenie do składania ofert za zakup wierzytelności

 

Syndyk Masy Upadłości North Electric Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku pod sygnaturą VI GUp 175/22 zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup wierzytelności wobec dłużnika spółki Upadłego, Mexma International Oy, NIP 299387103 z siedzibą w Helsinkach:

- wartość wierzytelności 242 712,50 euro.

Cena sprzedaży to cena nie niższa niż 20% wartości wierzytelności tj. 48 542,50 euro. Według kursu NBP z dnia przygotowania zaproszenia tj. 22.05.2023 r., 1 euro = 4,5269 zł, cena sprzedaż w PLN jest nie niższa niż 219 747,04 zł.

Wierzytelność wynika z: 46 000 euro z tytułu faktury VAT nr 01/10/2021 z dnia 06.10.2021 r. oraz 196 712,50 euro z tytułu faktury VAT nr 01/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. Tytuł faktur: electrical services/usługi elektryczne/.

 

Pisemna oferta powinna zawierać pod rygorem jej odrzucenia:

a) dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

b) adres e-mail oraz oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na doręczanie korespondencji na podany adres,

c) oferowaną cenę wyrażoną cyframi i słownie; w przypadku rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie,

d) w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,

e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu sprzedaży,

f) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem (taksa notarialna, opłaty sądowe, inne podatki i opłaty),

g) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanych przez Syndyka wierzytelności.

 

Oferty należy składać pisemnie w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w zapieczętowanej kopercie, na ręce syndyka (Biuro Syndyka, ul. Kościuszki 7-11/14, 83-200 Starogard Gdański), do godz. 15:00, z dopiskiem na kopercie: oferta zakupu wierzytelności VI GUp 175/22. O terminie złożenia decyduje data odebrania oferty w Kancelarii Syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie 3 dni od daty upływu terminu na ich składanie, a nadto cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty na rachunek bankowy masy upadłości bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

 

Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży oraz regulamin, dostępne są w siedzibie syndyka (w godz. 8:00-15:00) tel.: 58 562 73 17, adres e-mail: kancelariastg@gmail.com

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Pruszcz Gdański
Województwo:
pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna