szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Data:
2023-09-27 11:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
Nowym Tomyślu Jacek Dauter
ul. Poznańska 13, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 442 37 44
Cena wywoławcza
30 547,50 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
1727/14
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter, na podstawie przepisu art 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1727/14:

w dniu w dniu 27-09-2023 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę pod adresem

pl. Niepodległości 31, 64-300 NOWY TOMYŚL w sali nr 24,

odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 12/160 części nieruchomości zabudowanej

 

nieruchomość gruntowa KW PO1N/00016545/9 położona w Opalenicy, przy ulicy Leśnej ,w skład nieruchomości wchodzi działka gruntowa: nr dz. 1326/1 nieruchomość leśna użytki rolne zabudowane klasyfikacja - 8-RIVa pow. użytk. 0,0937 ha, działka zabudowana jest trzema budynkami mieszkalnymi oraz dwoma budynkami gospodarczymi jest ogrodzona i częściowo utwardzona. Dojazd - z ulicy Leśnej, przez wjazd utwardzony kostką, nieruchomość stanowi współwłasność.

Lokal mieszkalny w budynku nr 52 (ozn. nr 1): jednorodzinny niepodpiwniczony (z budynkiem garażowo-gospodarczym) Dane techniczne to: Powierzchnia zabudowy Pz - 74,00 m2 powierzchnia użytkowa Pu = 62,28 m2. Rozkład funkcjonalny - niezbyt korzystny - pomieszczenia w układzie przechodnim ( z jednego przechodzi się do następnego), są to kolejno korytarz, z którego wchodzi się do łazienki, kotłowni i kuchni, z kuchni przejście dalej do pokoju, i do następnego pokoju. Obecnie mieszkanie jest w trakcie częściowego remoncie., W budynku rozprowadzony jest prąd, woda, ks., gaz - niedawno wykonana została instalacja gazowa wewnętrzna. CO - gazowe, budynek był zamieszkały i częściowo remontowany.

Budynek gospodarczy (ozn. nr 4): niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny (parter + niskie poddasze pon. 2,20 wysokości), Powierzchnia zabudowy Pz = 25,00 m2, Powierzchnia użytkowa Pu = 22,44 m2., instalacje: elektryczna, wodna, ogrzewanie CO z pieca węglowego, Stan techniczny budynku: dobry. Sposób wykorzystania: w dniu wizji lokalnej budynek wykorzystywany był jako kotłownia z poddaszem oraz część garażu

Budynek gospodarczy (ozn. nr 5): jednokondygnacyjny, budynek dostawiony do budynku gospodarczego nr 4, pełni z nim jedną funkcjonalną całość. Dane techniczne to: Powierzchnia zabudowy Pz = 22,00 m2, Powierzchnia użytkowa Pu = 21,95 m2. , Instalacje: elektryczna, wodna, ogrzewanie CO z pieca węglowego - prowadzone z budynku nr 4. Stan techniczny budynku; dobry. Sposób wykorzystania: w dniu wizji lokalnej budynek wykorzystywany był jako część garażu.

Budynek mieszkalny nr 54 (ozn. nr 2).:niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny (parter i piętro),dwa odrębne wejścia do budynku od strony podwórza, prowadzą do dwóch odrębnie użytkowanych i wyodrębnionych umownie lokali mieszkalnych. Dane techniczne to: Powierzchnia zabudowy: Pz - 90,00 m2,nstalacje: elektryczna, wodna, gazowa, ks., gaz - niedawno wykonana instalacja gazowa wewnętrzna. Sposób użytkowania: na dzień wizji lokalnej budynek był w części zamieszkały.

Lokal nr 1 w budynku nr 54: pomieszczenia parteru., korytarz, kuchnia, łazienka, skrytka oraz pokój z przepierzeniem. Dane techniczne to: Powierzchnia użytkowa Pu = 59,63 m2, instalacje: elektryczna, wodna, ks., gazowa, CO - etażowe gazowe. Sposób użytkowania; Na dzień wizji lokalnej lokal nie był zamieszkały - wg oświadczenia współwłaścicielki wskazującej prawo do lokalu, był on w trakcie remontu,

Lokal nr 2 w budynku nr 54: pomieszczenia na piętrze budynku, Rozkład funkcjonalny korzystny: holi z kuchnią, łazienka oraz dwa pokoje. Do lokalu przypisane jest pomieszczenie pod schodami wykorzystywane jako kotłownia. Dane techniczne to: Powierzchnia użytkowa Pu = 58,26 m2 , Instalacje; elektryczna, wodna, ks., gazowa, CO - etażowe gazowe. Sposób użytkowania; Na dzień wizji lokalnej lokal by) zamieszkały,

Lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 54 A.: jednorodzinny częściowo podpiwniczony w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny (parter i piętro), Na budynek składają się pomieszczenia w układzie przechodnim { z jednego przechodzi się do następnego). Są to kolejno korytarz z którego wchodzi się do łazienki i kuchni, z kuchni przejście dalej do pokoju, i do korytarza z którego wchodzi się schodami na piętro,, Powierzchnia zabudowy Pz = 65,00 m2. Powierzchnia użytkowa Pu = 84,62 m2. Instalacje: elektryczna, wodna, ks - z instalacją gazową wewnętrzną. Sposób użytkowania; Na dzień wizji lokalnej budynek był zamieszkały

Zagospodarowanie działki. Działka wyposażona w infrastrukturę służącą zabudowie w szczególności ogrodzenie, częściowe utwardzenie. Nakłady poczynione na koszt i starania poszczególnych użytkowników

UWAGA ! Służebność mieszkania określona bliżej w par. 3 umowy o zniesienie wspólności z dnia 23.03.1989 r. Rep A 793/1989 na nieruchomości wpis w dziale III służebność mieszkania wartość służebności 51.500,00 z tego udział 12/160 wynosi 3.862,50 zł UWAGA: Właścicielką udziału 12/160 części, do dnia 30.04.2015 r. była dłużniczka Karina Jadwiga Hildebrand, która zbyła udział w nieruchomości, do udziału 12/160 części - na podstawie umowy sprzedaży Rep. A 3436/2015 z dnia 30.04.2015 r. - zmianę właściciela w księdze wieczystej wpisano dnia 28.05.2015 r. położonej pod adresem: 64-330 Opalenica, Leśna, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00016545/9 .

 

Suma oszacowania 12/160 udziału nieruchomości wynosi : 40 730,00 zł

(w tym służebność 12/160 udziału wynosi 3.862,50 zł)

cena wywołania 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 547,50 zł

 rękojmia 1/10 sumy oszacowania: 4.073,00 zł.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 190/15).Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 4 073,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Nowym Tomyślu 1110901388 0000 00010400 4682.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć; dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Leśna
Kod i miasto:
Opalenica
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna