szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa

Data:
2023-10-06 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
77 490,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie – organ egzekucyjny – działając na podstawie artykułu 110w § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 roku, pozycja 479 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 lipca 2020r., w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 2070)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 06.10.2023 roku o godz. 11.00

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 346, w sali konferencyjnej nr 102

odbędzie się pierwsza licytacja udziału w ½ części nieruchomości niezabudowanej - działki gruntu nr 150/115 i 150/116 o łącznej powierzchni 0,1097 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00040559/2 oraz udziału w ½ części nieruchomości niezabudowanej - działki gruntu nr 150/117 o powierzchni 0,0939 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00057308/0.

Przedmiotowe nieruchomości położone są we wsi Nadole przy ul. Narcyzowej, w obrębie Nadole 0009, gm. Gniewino, woj. pomorskie, powiat wejherowski. Właścicielem w udziale ½ części prawa własności gruntu przedmiotowych  nieruchomości jest Straż Portowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Oszacowana wartość nieruchomości: udziału w ½ części działek 150/115 i 150/116 – 118.080,00 zł (kwota brutto); udziału w ½ części działki 150/117 – 103.320,00 zł (kwota brutto).

Cena wywoławcza wynosi ¾ oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi: udziału w ½ części działek 150/115 i 150/116 – 88.560,00 zł (kwota brutto); udziału w ½ części działki 150/117 – 77.490,00 zł (kwota brutto).

Wadium stanowi 1/10 części oszacowanej nieruchomości i wynosi: udziału w ½ części działek 150/115 i 150/116 – 11.808,00 zł (kwota brutto); udziału w ½ części działki 150/117 – 10.332,00 zł (kwota brutto).

Wycena nie obejmuje znajdujących się na przedmiotowych nieruchomościach: domku holenderskiego, przyczepy campingowej oraz kurnika. Zobowiązany: Straż Portowa Sp. z o.o. Wadium składa się  w gotówce, w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny lub na rachunek egzekucyjny prowadzony przez NBP O/O Gdańsk nr 12 1010 1140 0143 9713 9120 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma się odbyć licytacja publiczna. Zgodnie z art. 111d § 3 u.p.e.a w licytacji mogą uczestniczyć również osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym. Sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%. Ww. nieruchomość będzie można oglądać w dni powszednie w godz. 10.00-13.00 w terminie 14 dni przed dniem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z organem egzekucyjnym pod numerem telefonu 058 736 39 65, natomiast akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w ww. terminie w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wejherowie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie - organ egzekucyjny udziela dodatkowych informacji pod numerem telefonu: (58)7363965 w godzinach 8.00 -14.00. Pouczenie: Na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Nadole
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna