szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Data:
2023-09-27 00:00
Sprzedawca:
syndyk masy upadłości
tel. 609 122 151
Cena wywoławcza
28 050,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 31,

w budynku położonym w Pabianicach, ul. 20 stycznia nr 14.

dla gruntu na którym znajduję się ww budynek w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1P/00003998/0 (dla wskazanego wyżej lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta)

na następujących warunkach:

 

  1. Sprzedaż następuje za najwyższą oferowaną kwotę, nie niższą niż: 28 050,00  zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych) netto.
  2. Pisemne oferty w języku polskim powinny być przesłane pocztowa przesyłką poleconą w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 27.09.2023 r. na adres: Syndyk Janusz Florczak, Urząd Pocztowy Łódź - 6 ul. Głęboka 4/12 skr.poczt.19, 92-201 Łódź z napisem na kopercie „Konkurs ofert- nieruchomość położona w Pabianicach przy ul.20 stycznia 14 m.31”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
  3. Oferta ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być składane pod warunkiem
  4. Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić do 27.09.2023 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości nr: 12 1020 3408 0000 4102 0414 7351 pod rygorem odrzucenia oferty. Decyduje data wpływu na ww konto.
  5. Syndyk dokonuje w dniu 29.09.2023 r. otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich, bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
  6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż miesiąc od wyboru/przyjęcia oferty.
  7. Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona na konto masy upadłości najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.
  8. Wszelkie koszty zawarcia umowy, w tym PCC obciążają nabywcę.

Informacji udziela Syndyk - nr tel.: 609 122 151. Regulamin sprzedaży i operat szacunkowy do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, ul Suwalska 25/27 po uprzednim umówieniu się.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Pabianice
Województwo:
łódzkie
1
2
Panianice lokal 31 ul 20 stycznia 14 opis z operatu
Panianice lokal 31 ul 20 stycznia 14 zdjęcia. c.d
Panianice lokal 31 ul 20 stycznia 14 zdjęcia
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna