szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa w Pabianicach, ul. Maksymiliana Barucha

Data:
2023-09-26 00:00
Sprzedawca:
syndyk masy upadłości
tel. 608385052
Cena wywoławcza
42 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ,Wydziału XIV dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 28.08.2023 r.. sygn. XIV GUp 120/20 i na warunkach w nim określonych Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Surowy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży:

1.       nieruchomość gruntową zlokalizowaną w Pabianicach przy ul. Maksymiliana Barucha 32 c oraz ul. Maksymiliana Barucha 30 d/działki nr 15/1,15/2,19/1,19/2/ dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą nr LD1P/00054346/7 za cenę nie niższą niż 42.000 zł.

2.       nieruchomość gruntową zlokalizowaną w Pabianicach przy ul. Maksymiliana Barucha 38 c oraz ul. Maksymiliana Barucha 38 b /działki nr 4/1,4/2 i 5 dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą nr LD1P00054947/0 za cenę nie niższą niż 8 800 zł.

 

Oferty zakupu należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia pod adresem: Kancelaria Adwokacka Andrzej Świąder-Kancelaria Syndyka ul. Mikołaja Kopernika 72 lok.171, 90-553 Łódź.

Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

 

Oferta zakupu winna zostać złożona w języku polskim w zaklejonej kopercie i zawierać dane oferenta wraz z jego adresem ,oferowaną cenę zakupu ,sposób i termin jej uiszczenia, oświadczenie o zapoznaniu się z stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wpłaconej na rachunek syndyka w Alior Bank S.A nr 45 2490 0005 0000 4000 9470 0816 pod rygorem odrzucenia oferty.

Oferta winna być podpisana przez składającego czytelnym podpisem.

Wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika ,którego oferta została wybrana od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.

Oferta ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem.

Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferty.

Cena sprzedaży nieruchomości brutto pomniejszona o wpłacone wadium powinna zostać wpłacona i zaksięgowana na wskazanym wyżej rachunku bankowym najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Złożone oferty zostaną otworzone i rozpoznane w terminie 7 dni od końcowej daty przyjmowania ofert. Rozstrzygniecie co do wyboru oferty zostanie stwierdzone komisyjnym protokołem.

Informacje dotyczące oferty udzielane są pod numerem telefonu 608385052., e-mail: kontakt@kancelaria-swiader.pl

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Maksymiliana Barucha
Kod i miasto:
Pabianice
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna