szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

MULTI-HEKK NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. w upadłości

Nazwa:

Garaże, piwnice, komórki - Piaseczno

Data:
2023-09-28 12:00
Sprzedawca:
MULTI-HEKK NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. w upadłości
ul. Lompy 33 , 46-300 Olesno
tel. 609 319 724
Cena wywoławcza
21 600,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Nieruchomości, Lokale
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec MULTI-HEKK Nieruchomości spółka z o.o. w upadłości z /s w Oleśnie, sygn. akt V GUp 97/21 sprzeda- z wolnej ręki w trybie publicznego konkursu ofert:

I.            Miejsca postojowe.

Udział we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż podziemny z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego:

1.         Miejsce postojowe nr 53, ul.  Energetyczna 9, lokal mieszkalny nr 602, Osiedle Elektra, Piaseczno. Udział wynosi 1/57 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż i związane z nim prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 53 położone na kondygnacji -1. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta
nr WA1I/00015201/7 - cena wywoławcza 21 600 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł).

2.         Miejsce postojowe nr 7, ul Energetyczna 9, lokal niemieszkalny nr 603, Osiedle Elektra, Piaseczno. Udział wynosi 1/71 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż i związane z nim prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 7 położonego na kondygnacji -1. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA1I/00015251/2 - cena wywoławcza 21 600 zł, (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł).

3.         Miejsce postojowe nr 3, 6, 35, 38, 52, ul. Energetyczna 9, lokal niemieszkalny nr 614, Osiedle Elektra, Piaseczno. Udział wynosi 5/73 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż i związane z nim prawo do korzystania z miejsc postojowych nr 3, 6, 35, 38, 52 położonych na kondygnacji 2. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA1I/00015204/8 - cena wywoławcza jednego miejsca postojowego 21 600 zł, (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł).

4.         Miejsce postojowe nr 24, ul. Energetyczna 9, lokal niemieszkalny nr 617, Osiedle Elektra, Piaseczno.  Udział wynosi 1/71 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż podziemny i związane z nim prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 24 położone na kondygnacji -1. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA1I/00015264/6 - cena wywoławcza 21 600 zł, (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł).

5.         Miejsce postojowe nr 10, 46, ul. Energetyczna 9, lokal niemieszkalny nr 618, Osiedle Elektra, Piaseczno. Udział wynosi 2/67 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż i związane z nim prawo do korzystania z miejsc postojowych nr 10, 46 położonych na kondygnacji -1. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA1I/00015272/5 - cena wywoławcza jednego miejsca postojowego wynosi 21 600 zł, (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł).

6.         Miejsce postojowe nr 23, ul. Energetyczna 9, lokal niemieszkalny nr 622, Osiedle Elektra, Piaseczno. Udział wynosi 1/66 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż podziemny i związane z nim prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 23 położone na kondygnacji -1. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA1I/00015360/9 - cena wywoławcza miejsca postojowego nr 23 wynosi 21 600 zł, (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł).

7.         Miejsce postojowe nr 4, 19 oraz 63, 64 (63, 64 zaanektowane na wjazd), ul. Energetyczna 11, lokal niemieszkalny nr 202, Osiedle Elektra, Piaseczno. Udział wynosi 4/64 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż podziemny i związane z nim prawo do korzystania z miejsc postojowych nr 4,19 oraz 63, 64, położonych na kondygnacji -1. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA1I/00017126/1; - cena wywoławcza miejsca postojowego nr   4 wynosi 21 600 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł);- cena wywoławcza miejsca postojowego nr 19 wynosi 21 600 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł);- cena wywoławcza miejsca postojowego nr 63 wynosi 15 200 zł (piętnaście tysięcy dwieście zł);- cena wywoławcza miejsca postojowego nr 64 wynosi 15 200 zł (piętnaście tysięcy dwieście zł).

8.         Miejsce postojowe nr 40, 57, 58, ul. Puławska 45C, Osiedle PLAZA III, lokal niemieszkalny nr 118, Piaseczno. Udział wynosi 3/62 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż i związane z nim prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 40, 57, 58 położone na kondygnacji -1. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA1I/00029293/9;- cena wywoławcza miejsca postojowego nr 40 wynosi 21 600 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł);- cena wywoławcza miejsca postojowego nr 57 wynosi 15 200 zł (piętnaście tysięcy dwieście zł);- cena wywoławcza miejsca postojowego nr 58 wynosi 15 200 zł (piętnaście tysięcy dwieście zł); (miejsce postojowe nr 57 i 58 niepełnowymiarowe przy wyjściu ewakuacyjnym).

9.         Miejsca postojowe nr 34, ul. Puławska 45C Osiedle Plaza III, lokal niemieszkalny 119, Piaseczno. Udział wynosi 1/64 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż i związane z nim prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 34 położone na kondygnacji -2. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta
nr WA1I/00029294/6;- cena wywoławcza miejsca postojowego nr 34 wynosi 27 000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy zł) .

10.       Miejsce postojowe nr 1 (niepełnowymiarowe) ul. Julianowska 42, lokal niemieszkalny nr 292, Piaseczno.  Udział wynosi 1/61 części we współwłasności samodzielnego lokalu    niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż i związane z nim prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 1, położonego na kondygnacji -1. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA5M/00429763/1;- cena wywoławcza miejsca postojowego nr 1 wynosi 21 600 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł).

11.       Miejsce postojowe nr 27, ul. Julianowska 42, lokal niemieszkalny nr  293, Piaseczno. Udział wynosi 1/60 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż i związane z nim prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 27, położonego na kondygnacji – 1. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA5M/00429764/8;- cena wywoławcza miejsca postojowego nr 27 wynosi 27 000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy zł).

12.       Miejsce postojowe nr 15, 25, 26, 33, ul. Strusia 1, lokal niemieszkalny nr. G1, Piaseczno. Udział wynosi 627/4830 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż i związane z nim prawo do korzystania z miejsc postojowych nr 15, 25, 26, 33, położone na kondygnacji -1. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA5M/00405636/8;- cena wywoławcza   jednego miejsca postojowego wynosi 27 000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy zł).

13.       Miejsce postojowe nr 5, Piaseczno, ul. Strusia 4, lokal niemieszkalny G4 – Udział w wysokości 321/4241 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż, z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 5, usytuowanych na kondygnacji -1, dla którego to lokalu niemieszkalnego, garażu, prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piasecznie Księga Wieczysta
nr WA5M/00405634/4;- cena wywoławcza miejsca postojowego wynosi 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł).

14.       Miejsce postojowe nr 22, Piaseczno ul. Strusia 6, lokal niemieszkalny nr G 6, udział w wysokości 132/4453 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż, z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 22 usytuowanego na kondygnacji -1, dla którego to lokalu niemieszkalnego- garażu- prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piasecznie Księga Wieczysta
nr WA5M/00405637/5;- cena wywoławcza miejsca postojowego wynosi 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł).

15.       Miejsce postojowe P4, P9, Piaseczno, ul. Albatrosów 2, lokal niemieszkalny G- C1, udział wynoszący 713/3516 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż, z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych nr P4, P9, usytuowanego na kondygnacji -1, przy ulicy Albatrosów 2, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, dla którego to lokalu – garażu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piasecznie Księga Wieczysta nr WA5M/00355320/4;- cena wywoławcza jednego miejsca postojowego wynosi – 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł).

16.       Miejsce postojowe nr P2, Piaseczno, ul. Albatrosów 26, udział w wysokości 1689/3475 części we współwłasności gruntu stanowiącego dz. ew. nr 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/29, 10/32, 11/9, 11/21, z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego nr P2, usytuowanego na kondygnacji -1 w garażu C5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Albatrosów 26, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, dla której to nieruchomości gruntowej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piasecznie Księga Wieczysta nr WAI1/00005830/2;- cena wywoławcza miejsca postojowego wynosi 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł).

17.       Miejsce postojowe nr 28, Piaseczno, ul. Pelikanów 4, lokal niemieszkalny G- 4, udział wynoszący 256/3883 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż, z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 28 usytuowanego na kondygnacji -1. Dla lokalu niemieszkalnego - garażu, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA5M/00421939/0;- cena wywoławcza miejsca postojowego wynosi 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł).

18.       Miejsce postojowe nr 5,10, 51, 55, Piaseczno, ul. Pelikanów 6, lokal niemieszkalny nr G-6. Udział wynosi 91/11662 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż i związane z nim prawo do korzystania z miejsc postojowych nr 5,10,51, 55, położone na kondygnacji -1. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA5M/00407094/0;- cena wywoławcza jednego miejsca postojowego wynosi 27 000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy zł).

Pisemne oferty nabycia miejsc postojowych z proponowaną ceną kupna przekraczającą cenę wywoławczą należy składać do 28-09-2023 do godziny 12:00, na adres: Kancelaria Syndyka, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4, II piętro, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż Piaseczno miejsca postojowe, sygn. akt. V GUp  97/21 nie otwierać – oferta”. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata do 27-09-2023 r. wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej do każdego miejsca postojowego na rachunek Masy Upadłości Bank PKO BP SA nr rachunku; 52 1020 3668 0000 5702 0367 9065 z dopiskiem „wadium Sygn. akt V GUp 97/21, (z oznaczeniem miejsca postojowego). Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy nieruchomości dostępny do wglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. +48 660 069 380. Informacji w zakresie sprzedaży udziela się w dni robocze w godzinach od 9.00-14.00.

II.            Lokale użytkowe.

1.         Lokal użytkowy nr F-U1, ul. Albatrosów 1, Piaseczno. Powierzchnia użytkowa lokalu 135,30 m2 położony na kondygnacji -1, (piwnica) budynku. Dla lokalu nie urządzono księgi wieczystej, lokal nie jest wyodrębniony. Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części wspólne budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr 10/1, 10/2, 10/4, 10/5 z obrębu 13 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA5M/00253525/6;- cena wywoławcza wynosi 162 400 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta zł).

2.         Lokal użytkowy nr B3-2, ul. Albatrosów 20B, Piaseczno. Powierzchnia użytkowa lokalu 108,30 m2 położony na kondygnacji - 1 (piwnica) budynku. Dla lokalu nie urządzono księgi wieczystej, lokal nie jest wyodrębniony. Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części wspólne budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr 11/21 z obrębu 13 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA5M/00325538/6;- cena wywoławcza wynosi 129 920 zł, (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł).

3.         Lokal użytkowy nr U-HB3-3, ul. Albatrosów 20C, Piaseczno. Powierzchnia użytkowa lokalu 165,90 m2 położony na kondygnacji -1 (piwnica) budynku. Dla lokalu nie urządzono księgi wieczystej, lokal nie jest wyodrębniony. Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części wspólne budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr 11/21 z obrębu 13 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA5M/00325538/6;- cena wywoławcza wynosi 199 200 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście  zł).

4.         Lokal użytkowy nr U-HB4-3, ul. Albatrosów 24C, Piaseczno. Powierzchnia użytkowa lokalu 165,90 m2 położony na -1 kondygnacji (piwnica) budynku. Dla lokalu nie urządzono księgi wieczystej, lokal nie jest wyodrębniony. Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części wspólne budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr 11/21 z obrębu 13 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA5M/00325538/6;- cena wywoławcza wynosi 199 200 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście zł).

5.         Piaseczno, ul. Pelikanów 8A  lokal  użytkowy  nr 17 stanowiący . pomieszczenie gospodarcze, usytuowany  na parterze w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Piasecznie, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, przy ul. Pelikanów 8A ( samodzielny lokal niemieszkalny), położonym na działce ew. nr 6/2 i 7/2), dla nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 6/2 i 7/2 z obrębu 13, na której posadowiony jest budynek z lokalem,  prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piasecznie Księga Wieczysta nr WA5M/00244125/6;- cena wywoławcza wynosi 5 800 zł (pięć tysięcy osiemset zł).

6.         Piaseczno, ul. Energetyczna 11, lokal niemieszkalny nr 207 (samodzielny lokal niemieszkalny przeznaczony na komórkę) usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Piasecznie, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, przy ul. Energetycznej 11, położony na kondygnacji -1 (piwnica) o powierzchni 55,90 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 19/8, 20/9, 19/11 z obrębu 3, prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piasecznie Księga Wieczysta nr WA5M/00427257/7;- cena wywoławcza wynosi 52 000 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące zł).

Pisemne oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna przekraczającą cenę wywoławczą należy składać do 28-09-2023 do godziny 12:00, na adres: Kancelaria Syndyka, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4, II piętro, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż Piaseczno - lokal użytkowy nr… sygn. akt. V GUp  97/21 nie otwierać – oferta” Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata do dnia 27-09-2023r. wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej do każdego lokalu użytkowego na rachunek Masy Upadłości Bank PKO BP SA nr rachunku; 52 1020 3668 0000 5702 0367 9065 z dopiskiem „wadium Sygn. akt V GUp 97/21”. Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy nieruchomości dostępny do wglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. +48 660 069 380. Informacji w zakresie sprzedaży udziela się w dni robocze w godzinach od 9.00-14.00.

III.            Nieruchomość Złote Góry.

Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne o numerach: 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, o łącznej powierzchni 6,72 ha, zlokalizowanej we wsi Zbęk-Złota Góra gmina Skomlin. Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW SR1W/00038536/8. Na terenie w/w nieruchomości znajdują się złoża surowca ilastego (iły doggerskie) objęte koncesją wydobycia kopaliny ze złoża surowca ilastego „Złote Góry II”;- cena wywoławcza nieruchomości gruntowej we wsi Zbęk-Złota Góra wynosi: 520 704 zł  (pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset cztery zł).

IV.            Prawo własności gruntu niezabudowanego stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym 25 położnej w Piasecznie przy ul. Puławskiej, obręb 5 o powierzchni 0,1121 ha. Dla której prowadzona jest księga wieczysta KW WA5M/00291837/4;- cena wywoławcza nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. 25 wynosi 113 000 zł (sto trzynaście tysięcy zł).

Pisemne oferty nabycia nieruchomości gruntowej z proponowaną ceną kupna przekraczającą cenę wywoławczą należy składać do 28-09-2023 do godziny 12:00, na adres: Kancelaria Syndyka, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4, II piętro, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Sprzedaż działka gruntowa … Sygn. akt. V GUp 97/21 nie otwierać – oferta”. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata do dnia 27-09-2023 r. wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej dla danej nieruchomości na rachunek Masy Upadłości Bank PKO BP SA nr rachunku; 52 1020 3668 0000 5702 0367 9065 z dopiskiem „wadium Sygn. akt V GUp 97/21”. Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy nieruchomości dostępny do wglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. +48 660 069 380. Informacji w zakresie sprzedaży udziela się w dni robocze w godzinach od 9.00-14.00.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Zbęk-Złota Góra, Piaseczno
Województwo:
mazowieckie
zlote_gory1
zlote_gory2
Miejsce nr 4 Energetyczna 9
Miejsce nr 19 Energetyczna 9
miejsce nr 63 Energetyczna 9
miejsce postojowe 1 Julianowska 42
miejsce postojowe 23 Energetyczna 9
Miejsce postojowe 24 Energetyczna 9
miejsce postojowe 40 Puławska 45c
miejsce postojowe nr 3 Energetyczna 9
miejsce postojowe nr 35 Energetyczna 9
miejsce postojowe nr 38 Energetyczna 9
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna