szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż nieruchomości i ruchomości - Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Data:
2023-09-27 09:00
Sprzedawca:
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp.z o.o. w upadłości
Przęsłowa 2a , 25-670
tel. 509 373 770
Cena wywoławcza
3 032 953,00 zł
Rodzaj licytacji:
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

SYNDYK SPRZEDA!!!

PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NR 510/2 W KIELCACH PRZY UL. PRZĘSŁOWEJ 2A O POWIERZCHNI 10691m2 (1,0691 ha) ORAZ WYBRANE RUCHOMOŚCI

 

Syndyk masy upadłości Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 138/18) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż składników masy upadłości - w drodze Przetargu (Aukcji). Przedmiot Przetargu (Aukcji) obejmuje łącznie:

a)   prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kielcach, przy ul. Przęsłowej 2A, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 510/2, obręb ewidencyjny nr 0002, o powierzchni 10.691 m2, zabudowaną budynkami o charakterze przemysłowym, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot prawa własności tj. budynkiem biurowo-warsztatowym o powierzchni zabudowy 735 m2, budynkiem magazynowo-warsztatowym o powierzchni 501 m2, budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 293 m2, budynkiem magazynowym o powierzchni zabudowy 68 m2 oraz budynkiem portierni o powierzchni zabudowy 70 m2 wraz z studnią głębinową, stacją benzynową, budowlami i instalacjami szczegółowo opisanymi w Regulaminie Przetargu (Aukcji), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00051450/8, wykaz budynków i instalacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu (Aukcji)

 

b)   ruchomości, szczegółowo wskazane w załączniku nr 2 do Regulaminu Przetargu (Aukcji)

 

Nieruchomość znajduje się w Kielcach przy ul. Przęsłowej 2A przy skrzyżowaniu drogi krajowej 74 i drogi ekspresowej E77 (S7) w pobliżu węzła Kielce Zachód. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

 

Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu (Aukcji) wynosi 3.032.953,00 zł netto (słownie: trzy miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100) netto. Sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług VAT (23%). Złożenie ofert na kwotę wyższą będzie miało wpływ na podwyższenie ceny nieruchomości (wysokość ceny za zbiór ruchomości nie ulegnie zmianie)

 

Jednym z warunków uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 310.000,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100) przelewem na rachunek masy upadłości Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w upadłości, prowadzony w mBank S.A., nr rachunku bankowego: 46 1140 2020 0000 2651 6500 1001 w terminie najpóźniej do dnia 26 września 2023 r. (za terminową wpłatę wadium uznane zostanie wyłącznie zaksięgowanie wpłaty wadium na powyższym rachunku bankowym najpóźniej w dniu 27 września 2023 r do godz. 9:00). W tytule przelewu należy wskazać "Przetarg KPRD – Kielce - sygn. akt  V GUp 138/18".

 

Oferty w formie pisemnej należy składać w Kancelarii Syndyka Grzegorza Tutaja (Kielce, ul. Warszawska 34 lok. 517), w terminie do dnia 26 września 2023 r. do godz. 15.00 (Kancelaria czynna w dni robocze w godz. od 8.00-15.00). W przypadku przesłania oferty listem poleconym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej decyduje wpływ przesyłki do Kancelarii Syndyka w podanym terminie.  Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpoznawana.

 

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 138/18 oraz dopiskiem "NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA – KIELCE - w postępowaniu upadłościowym Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w upadłości" i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2023 r., w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mieszczącego się w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali numer XXV, o godzinie 10:30.

 

Po zawarciu umowy sprzedaży syndykowi przysługiwać będzie prawo najmu na sprzedanej nieruchomości, w zakresie najmu co  najmniej jednego pomieszczenia biurowego i pomieszczeń zaplecza gospodarczego na czas nieokreślony.

Osoby zainteresowane udziałem w Przetargu (Aukcji) mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu Przetargu (Aukcji), zapoznać się opisem i oszacowaniem Przedmiotu Przetargu (Aukcji) w zakresie nieruchomości oraz Regulaminem Przetargu (Aukcji) w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorza Tutaja w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 517 po uprzednim umówieniu się – tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: kancelaria@tutaj.co, a także na stronie Upadłego – www.kprd.com.pl .

Sprzedaż przedmiotu Przetargu (Aukcji) następuje bez gwarancji i rękojmi, a komputery wchodzące w skład zbioru ruchomości będą sprzedawane bez dysków twardych. Oferent winien we własnym zakresie zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie może powoływać się na rozbieżności lub nieścisłości w dokumentacji, czy też braki dokumentacji dotyczącej nieruchomości, budynków lub instalacji.

Oględziny nieruchomości i ruchomości stanowiących Przedmiot Przetargu (Aukcji) są możliwe w dniach 14, 19 i 21 września 2023 r w godz 15.15-16.30.

Szczegółowe warunki sprzedaży są zawarte w Regulaminie Przetargu (Aukcji) umieszczonym na stronie www.kprd.com.pl a w przypadku ewentualnych rozbieżności postanowień Regulaminu Przetargu (Aukcji) z ogłoszeniem wiążące są postanowienia Regulaminu Przetargu (Aukcji).

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Przęsłowa
Kod i miasto:
Kielce
Województwo:
świętokrzyskie
KPRD_A
KPRD_1
KPRD_3
KPRD_5
KPRD_6
KPRD_7
KPRD_8
KPRD_9
KPRD_10
KPRD_11
KPRD_B
KPRD_C
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna