szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Udział w nieruchomości o pow. 780 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Data:
2023-10-20 10:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
180 050,00 zł
Rodzaj licytacji:
III licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE O III LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie, działając na podstawie art.110 w §3 ustawy z 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.J. Dz.U. z 2022 r. poz.479) podaje do publicznej wiadomości, że 20 października 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Skarbowego w Kwidzynie przy ul. 3 Maja 6 (sala szkoleniowa na II piętrze) odbędzie się III licytacja prawa własności nieruchomości:

- udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Kwidzynie przy ul. Grunwaldzkiej 32, o pow. działki 780 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00003232/1.

 

Suma oszacowania wartości 1/2 udziału we własności nieruchomości wynosi 277 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), cena wywołania jest równa 65% ceny oszacowania i wynosi 180 050 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych). 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  27 700 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. Wadium można także wpłacić na dzień przed licytacją na konto depozytowe tut. Urzędu, prowadzone w Narodowym Banku Polskim o/Gdańsk nr: 81 1010 1140 0023 1013 9120 0000, z dopiskiem wadium na licytację. Dniem wniesienia wadium przelewem jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu egzekucyjnego. Powyższe jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy w płaty wadium na rachunek organu.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 8:00-14:00, wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać, w Urzędzie Skarbowym w Kwidzynie pok.14, akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym  toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Grunwaldzka
Kod i miasto:
Kwidzyn
Województwo:
pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna