szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Nazwa:

Sprzedaż działki

Data:
2023-11-29 00:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Wiślna 7, 31-007 Kraków
tel. 12 66 56 628
Cena wywoławcza
69 300,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 

 

OBWIESZCZENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach podaje do publicznej wiadomości, że

29.11.2023 r. o godzinie 10:00

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Myślenicach przy ul. Hipolita Cegielskiego nr 2, w pomieszczeniu nr 007 (parter), odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

ułamkowej części nieruchomości, tj. udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości położonej w miejscowości Glichów (gmina Wiśniowa, powiat myślenicki, województwo małopolskie), składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 18/7 o powierzchni ok. 0,36 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KR2Y/00021789/5. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, teren w granicach działki płaski, głównie porośnięty niską roślinnością trawiastą. W północnej części działki, teren o powierzchni ok. 250 m2 porośnięty drzewostanem leśnym w wieku ok. 40-50 lat (głównie sosna, pojedynczo brzoza, dąb).

Oszacowana wartość ww. nieruchomości wynosi 198.000,00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100).

Wartość udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności przedmiotowej nieruchomości wynosi: 99.000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00/100).

Cena wywoławcza wyżej wskazanego przedmiotu licytacji

wynosi 70% oszacowanej wartości nieruchomości, tj.

69.300,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 300 złotych i 00/100).

Licytant przystępujący do przetargu winien złożyć wadium wynoszące jedną dziesiątą części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 9.900,00 zł. Wadium można złożyć poprzez wpłatę gotówki w tutejszym Urzędzie Skarbowym albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach, poprzez jego przedłożenie w miejscu licytacji co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem licytacji. Wadium można też wpłacić na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach w NBP O/O Kraków numer 21 1010 1270 0004 7513 9120 0000 z dopiskiem „wadium” oraz oznaczeniem nieruchomości, której wpłata dotyczy. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

Informacje dodatkowe można uzyskać również pod numerem telefonu (12) 272-42-81.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Podstawa prawna: Art. 110w § 1, art. 110w § 3, art. 114 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze. zm).

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
małopolskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna