szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Nazwa:

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym

Data:
2023-11-28 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83, 90-436
Cena wywoławcza
198 075,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, na podstawie art. 110 w o § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 11:00,

w siedzibie Urzędu przy ulicy Spółdzielczej 3 w pokoju nr 307 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej działkę nr 348 o powierzchni 0,2615 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z budynkami gospodarczymi, w księdze wieczystej w sposobie korzystania wpisano grunty rolne zabudowane. Nieruchomość położona jest obręb 18, Kłocko 138, gmina Sieradz, powiat sieradzki, województwo łódzkie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00029958/3. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 264.100,00 zł. Cena wywołania wynosi 75% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 198.075,00 zł. Zobowiązany: Państwo Elżbieta i Sławomir Erenc. Licytant przystępujący do licytacji, przed jej wywołaniem, składa wadium w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania nieruchomości tj. 26.410,00 zł. Wadium można złożyć w gotówce u wyznaczonego pracownika organu egzekucyjnego do godziny 10:00 w dniu licytacji albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny lub wpłacając na rachunek bankowy organu egzekucyjnego w NBP O/Łódź nr 21 1010 1371 0023 0713 9120 0000 z dopiskiem „wadium licytacja SR1S/00029958/3, imię i nazwisko wpłacającego”. Przy wpłacie na rachunek bankowy, wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku organu najpóźniej w dniu 27.11.2023 roku. Powyższe jest warunkiem dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na rachunek bankowy organu egzekucyjnego. Nieruchomość będzie można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie pod numerem telefonu 438265684 w obecności pracownika organu egzekucyjnego. W tym terminie można także przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Sieradzu akta wraz z operatem szacunkowym nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą stanowiły przeszkody w licytacji i przyznaniu nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności pod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu udziela dodatkowych informacji pod numerem telefonu 43 826 56 84w godzinach 9:00-14:00

Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kłocko
Województwo:
łódzkie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna