szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Działka zabudowana budynkiem wolnostojącym

Data:
2023-11-28 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
587 250,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że 28 listopada 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem wolnostojącym, należącej do Pani Karoliny Groenwald;

położonej: w Gdańsku 80-299, przy ul. Komandorskiej 2, obręb 0001 Osowa, gmina M. Gdańsk, powiat M. Gdańsk, województwo pomorskie, stanowiącej: działkę gruntu o numerze 451 i o powierzchni 0,1063 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00027650/9.

Oznaczenie nieruchomości: tereny mieszkaniowe.

 

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi: 783 000,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 75% wartości oszacowania i wynosi 587 250 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. 78 300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100). Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji. Dopuszcza się wpłacenie wadium na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział w Gdańsku nr 57 1010 1140 0066 6613 9120 0000 z dopiskiem wadium egzekucja z nieruchomości GD1G/00027650/9. Wadium uznaje się złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna tj. do dnia 27 listopada 2023 roku. Jest to warunek konieczny do dopuszczenia w licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Nieruchomość można będzie oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie, z pracownikiem tut. Urzędu, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, w pokoju nr 116, w godzinach od 8:00 do 14:00 (tel. 58 7654468).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia – zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie. Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium. Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 110z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skarga może być wniesiona do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Ogólną klauzulę informacyjną, która dotyczy przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://www.pomorskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie organu: ul. Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Komandorska
Kod i miasto:
Gdańsk
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna